Laatst gewijzigd op: 05-10-2023

Voorgeschiedenis

Op 14 juni 2018 heeft de raad ingestemd met de verkoop van een drietal panden nadat een openbare verkoopprocedure is gevolgd. De panden zijn verkocht aan Niersman Projectontwikkeling B.V. Eén van deze panden betreft het voormalige schoolgebouw aan de Professor Einsteinlaan 5. 

De projectontwikkelaar heeft een bouwinitiatief ingediend om op deze locatie  woningen te bouwen.

De gemeente heeft in 2020 een startnotitie vastgesteld met daarin de gemeentelijke uitgangspunten voor planontwikkeling.

Informatie bewoners

In september 2020 heeft een informatiemiddag voor omwonenden plaatsgevonden. De ontwikkelaar Niersman en de architect hebben de voorlopige plannen toegelicht en omwonenden gevraagd om suggesties en wensen voor de plannen mee te geven. Zie informatiepanelen bewonersbijeenkomsten.

Om automatisch op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen en de nieuwsbrief te ontvangen kunt u zich aanmelden bij einsteinlaan@niersman.com.

Bouwplan

Afbeelding: schets bouwplannen Professor Einsteinlaan

Vervolgproces

De gemeenteraad heeft op 06 juli 2023 de verklaring van geen bedenkingen afgegeven op het wijzigen van het bestemmingsplan en goedkeuring op de ingediende omgevingsvergunning. De gemeente heeft een aantal zienswijzen ontvangen. We beoordelen deze zienswijzen en zullen deze samen met de beantwoording voorleggen aan  de gemeenteraad (commissie Wonen, Ruimte, Groen op 11 januari 2024 en gemeenteraad op 1 februari 2024) zodat zij opnieuw een besluit nemen over een verklaring van geen bedenkingen.

Nadat deze openbare procedure is afgehandeld, vervolgen Niersman en gemeente het overleg over deze woningbouwontwikkeling.

Wilt u meer informatie over de woningen dan kunt u een mail sturen naar einsteinlaan@niersman.com.

Heeft u vragen of een opmerking?

Wilt u reageren op het ontwerp of heeft u vragen aan de ontwikkelaar, dan verwijzen wij u graag door naar info@niersman.com. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de projectleider van de gemeente Voorschoten, Magda Leering via telefoonnummer 14 071 of via einsteinlaan@voorschoten.nl.