Laatst gewijzigd op: 27-05-2024

Stand van zaken

Op 1 februari 2024 heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met de Verklaring van Geen Bedenkingen. Dit betekent dat tot begin april een bezwaar ingediend kon worden bij de rechter, tegen de plannen. Op 15 mei 2024 werd bekend dat er géén bezwaren zijn ingediend tegen deze nieuwe realisatie van woningen. Daarmee is de omgevingsvergunning onherroepelijk. Dit betekent concreet dat ontwikkelaar en bouwer Niersman verder kan met het voorbereiden en bouwen van deze nieuwe woningen. Deze woningbouwlocatie heeft van Niersman projectontwikkeling de naam ‘Vossenburght’ gekregen.

Wethouder Hans van der Elst, portefeuille Wonen: “Deze mijlpaal mag gevierd worden! In de huidige tijd, waarin we te maken hebben met een flinke woningnood, is het natuurlijk bijzonder goed nieuws dat woningen daadwerkelijk gerealiseerd gaan worden. In dit geval gaat het om 17 grondgebonden huurwoningen en 7 huurappartementen, waarvan 6 sociale huur zijn.”

Voorgeschiedenis

Op 14 juni 2018 heeft de raad ingestemd met de verkoop van een drietal panden nadat een openbare verkoopprocedure is gevolgd. De panden zijn verkocht aan Niersman Projectontwikkeling B.V. Eén van deze panden betreft het voormalige schoolgebouw aan de Professor Einsteinlaan 5. 
De projectontwikkelaar heeft een bouwinitiatief ingediend om op deze locatie woningen te bouwen. De gemeente heeft in 2020 een startnotitie vastgesteld met daarin de gemeentelijke uitgangspunten voor planontwikkeling.

Participatie

In september 2020 heeft een informatiemiddag voor omwonenden plaatsgevonden. De ontwikkelaar Niersman en de architect hebben de voorlopige plannen toegelicht en omwonenden gevraagd om suggesties en wensen voor de plannen mee te geven. 

Planning

 1. Afgerond: Ter inzage bouwplannen

  Februari-april 2024

 2. Afgerond: Bouwvergunning onherroepelijk

  Mei 2024

 3. Nog te doen: Start sloopwerkzaamheden

  Juni 2024

 4. Nog te doen: Start bouw

  September 2024

Contact

Niersman Projectontwikkeling uit Voorschoten is de ontwikkelaar van dit gebied. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen, informatie over de huurwoningen of de nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hiervoor inschrijven bij www.vossenburght.nl

Voor overige vragen kunt u terecht bij de projectleider van gemeente Voorschoten, mw. M. Leering via telefoonnummer 14 071 of via einsteinlaan@voorschoten.nl.