Voorgeschiedenis

Op 14 juni 2018 heeft de raad ingestemd met de verkoop van een drietal panden nadat een openbare verkoopprocedure is gevolgd. De panden zijn verkocht aan Niersman Projectontwikkeling B.V. Eén van deze panden betreft het voormalige schoolgebouw aan de Professor Einsteinlaan 5. 

De projectontwikkelaar heeft een bouwinitiatief ingediend om op deze locatie  woningen te bouwen.

De gemeente heeft in 2020 een startnotitie vastgesteld met daarin de gemeentelijke uitgangspunten voor planontwikkeling.

Informatie bewoners

In september 2020 heeft een informatiemiddag voor omwonenden plaatsgevonden. De ontwikkelaar Niersman en de architect hebben de voorlopige plannen toegelicht en omwonenden gevraagd om suggesties en wensen voor de plannen mee te geven. Zie informatiepanelen bewonersbijeenkomsten.

Bouwplan

Naar aanleiding van deze informatiebijeenkomsten is een aantal aanpassingen in het ontwerp doorgevoerd. Deze zijn op 7 april 2021 tijdens een digitale informatieavond voor omwonenden gepresenteerd.

De wijzigingen betreffen o.a. de appartementenblokjes die op de twee hoeken aan de Lord Baden Powellweg stonden. Deze zijn samengevoegd tot één gebouw van vier bouwlagen op de hoek Lord Baden Powellweg – Professor Einsteinlaan. Deze bevat zeven huurappartementen. Daarnaast worden er 17 eengezinswoningen gebouwd.

Ook wordt er meer groen toegevoegd tussen de parkeerplaatsen en krijgen de woningen groene hagen in de voortuin. De twee bomen die nu op het schoolterrein staan, worden verplant naar de hoeken van de Lord Baden Powellweg en de Professor Einsteinlaan. De presentatie vindt u onderaan deze pagina.

Vervolgproces

Het geldende bestemmingsplan laat de bouw van woningen niet toe. Hiervoor wordt een vergunningsprocedure gevolgd. Na aanvraag van de vergunning door de projectontwikkelaar wordt deze gepubliceerd. Naar verwachting is dit omstreeks juni 2021. U heeft dan de gelegenheid om formeel uw zienswijze op de plannen in te brengen.

Wilt u meer informatie over de woningen dan kunt u een mail sturen naar einsteinlaan@niersman.com.