Prestatieafspraken Voorschoten

De Sleutels, Woonzorg Nederland, Huurdersbelangenvereniging de Eendracht, de Bewonerscommissies Woonzorg Nederland Voorschoten en de gemeente Voorschoten werken de komende jaren samen aan het behoud en versterken van Voorschoten als een aantrekkelijke woongemeente. Deze samenwerking is op 19 december 2016 bekrachtigd door middel van het ondertekenen van prestatieafspraken.

Prestatieafspraken Voorschoten