De gemeente Voorschoten organiseert op donderdag 23 juni van 19.30-21.30 uur een inwonersbijeenkomst over de toekomst van kerken in Voorschoten. Alle inwoners en andere belanghebbenden zijn van harte uitgenodigd om mee te praten over behoud en eventuele nieuwe functies van religieuze gebouwen in het dorp.  

Dorpskerk Voorschoten

Kerkgebouwen vormen al eeuwenlang een belangrijk middelpunt in onze samenleving. Voor veel mensen zijn deze gebouwen belangrijk, maar hoe ontwikkelt de rol van kerkgebouwen zich in de toekomst? De gemeente Voorschoten gaat hierover graag het gesprek aan met betrokken inwoners. Tijdens de inwonersbijeenkomst komen onderwerpen aan bod als functie, financiën en maatschappelijk draagvlak. De uitkomsten worden gebruikt om samen met kerkeigenaren en -besturen een plan te maken voor de toekomst van de kerkgebouwen.

Aanmelden

Geïnteresseerden kunnen zich opgeven via erfgoed@voorschoten.nl. In de bevestigingsmail volgt meer informatie over de locatie van de bijeenkomst.