Wat is het?

De Participatieverklaring is een document dat nieuwkomers in Nederland moeten ondertekenen om hun betrokkenheid bij en begrip van de Nederlandse samenleving te tonen. Het is een belangrijk onderdeel van het inburgeringsproces en heeft tot doel de integratie van nieuwkomers te bevorderen. De verklaring benadrukt waarden, rechten en plichten die gelden in Nederland, zoals vrijheid, gelijkheid en participatie.

Moet u beginnen met inburgeren op of na 1 oktober 2017? En staat u ingeschreven bij de gemeente? Dan moet u leren wat belangrijk is in Nederland. En uw handtekening op de participatieverklaring zetten. Kinderen onder de 18 jaar hoeven niet mee te doen. En ook geen handtekening te zetten. Ouderen die al pensioen (AOW) krijgen, ook niet.

Hoe werkt het?

Nieuwkomers moeten een participatieverklaringstraject volgen, dat meestal bestaat uit een serie bijeenkomsten en workshops waarin zij kennismaken met de Nederlandse maatschappij, normen en waarden, en hun rechten en plichten. Ze leren ook over de Nederlandse arbeidsmarkt en hoe ze leren ook over de Nederlandse arbeidsmarkt en hoe ze kunnen bijdragen aan de samenleving.

Wat moet ik doen?

Om de Participatieverklaring te ondertekenen, moeten nieuwkomers deelnemen aan het participatieverklaringstraject dat wordt aangeboden door Vluchtelingen Werk. Dit traject omvat doorgaans informatieve sessies, workshops en groepsgesprekken om de kennis en begrip van de Nederlandse samenleving te vergroten. Na het voltooien van het traject kunnen nieuwkomers de Participatieverklaring ondertekenen.

Vluchtelingen Werk Nederland

Vluchtelingen Werk Nederland geeft in deze gemeente de cursus Participatieverklaring. De participatieverklaring is geen examen bij DUO. Vluchtelingen Werk Nederland stuurt u hierover een brief. Wanneer u nog vragen heeft over de Participatieverklaring of u heeft geen brief ontvangen dan kunt u uw inburgeringsconsulent bellen in de gemeente Leidschendam/Voorburg. Na het voltooien van dit traject ondertekend u de participatieverklaring als een symbolische stap naar volledige integratie. 

Heeft deze informatie u geholpen?