Wat is het?

Gemeente Voorschoten stimuleert het gebruik van elektrisch vervoer. Want elektrische auto’s zijn schoon, stil en zuinig. Speciaal voor elektrische auto’s staan verspreid door de gemeente een flink aantal elektrische, openbare oplaadpalen. Dat worden er in de nabije toekomst nog meer.  

Voor de openbare oplaadpalen doet gemeente Voorschoten mee aan de laadpalenconcessie vanuit de gemeente Rotterdam. Vanuit deze concessie wordt het laadkader van de gemeente Rotterdam aangehouden. De concessiehouder is ‘Equans Infra & Mobility BV’. Dit is de enige partij die in onze gemeente oplaadpalen plaatst, onderhoudt en exploiteert.

Hoe werkt het?

Bent u Voorschotenaar of werkt u in Voorschoten, en bent u in het bezit van een volledig elektrisch voertuig of een plug-in hybride voertuig? Hebt u niet de mogelijkheid om het voertuig op eigen terrein op te laden? Dan bestaat de mogelijkheid om een openbare laadpaal aan te vragen. Hieronder vindt u enkele voorwaarden:

  • U woont of werkt in de gemeente Voorschoten;
  • U bezit een volledig elektrisch of een plug-in hybride voertuig met een minimaal volledig elektrisch bereik van 50 kilometer en u kunt dit aantonen met een koop- of lease overeenkomst;
  • U beschikt niet zelf over een parkeerplek op eigen terrein - onder eigen terrein vallen ook (VVE) parkeerplaatsen en/of de (verplichte) mogelijkheid tot het huren/kopen van een parkeerplaats, in combinatie met een appartement. Of parkeerplaatsen op het terrein van de werkgever, indien voor een werklocatie wordt aangevraagd. Indien u eigen terrein heeft waarop geparkeerd kan worden, gaan wij ervan uit dat u hier een laadvoorziening aanbrengt;
  • Er is binnen 200 meter loopafstand geen openbare laadpaal waar u nog gebruik van kunt maken;

Via https://www.laadpaalnodig.nl kunt u de voorwaarden uitgebreid checken, kijken of er in de omgeving al een openbare paal staat en gemakkelijk een aanvraag indienen. Meer informatie over het laadpalenbeleid is te vinden in de Integrale laadvisie laadinfrastructuur en het Laadkader 2020 Rotterdam.

Integrale visie laadinfrastructuur.
Laadkader 2020 Rotterdam

Storingen?

Bij storing van een openbare laadpaal belt u het storingsnummer 088 3692914 met vermelding van het nummer van de laadpaal. De storingsdienst is 24/7 bereikbaar. Het storingsnummer staat ook op de laadpaal. In veel gevallen kan de storing direct, op afstand, verholpen worden.

Heeft u vragen over een laadpaal in de buurt? Dan kunt u een e-mail sturen naar: ev.sgzh.nl@equans.com


Laden met eigen stroom

Het is niet toegestaan een elektrische auto op te laden met eigen stroom, waarbij de auto geparkeerd staat op een openbare parkeerplaats en gevoed wordt via een kabel die over het trottoir wordt uitgerold vanaf het eigen perceel. Een dergelijke situatie kan hinder geven of tot gevaarlijke situaties leiden voor voetgangers. Voor meer informatie zie de nota: Laden met eigen stroom.

Pilot kabelgoot 2024

Inmiddels zijn we in maart 2024 een pilot gestart waarbij op 10 adressen een kabelgoot wordt aangelegd. Dit is een aaneengesloten rij stoeptegels met in het midden een smal gootje waar de kabel in gelegd kan worden. De verwachting is dat de kabelgoot met daarin verwerkt de laadkabel de kans op struikelen verminderd.
De pilot duurt 1 jaar en we onderzoeken de voor- en nadelen van dit nieuwe type tegel.

Direct online regelen

https://www.laadpaalnodig.nl

Heeft deze informatie u geholpen?