Als je bij ons komt werken dan zit je goed, niet alleen voor wat betreft het werk en de collega's die je gaat krijgen maar ook voor wat betreft de arbeidsvoorwaarden.

De gemeente Voorschoten volgt de Cao Gemeenten(externe link) en ook een mooie set eigen arbeidsvoorwaarden afgesproken met de medezeggenschap. Hier lees je meer over de hoofdlijnen van onze arbeidsvoorwaarden. 

Flexibel werken

Een volledige werkweek is 36 uur per week. We kennen een systeem van flexibele werktijden. Dat betekent dat je zelf bepaalt wanneer je werkdag begint en eindigt en dat je in overleg met je leidinggevende je werkweek indeelt: bijvoorbeeld vier maal negen uur werken of vier maal acht en één ochtend. Voor een aantal functies (denk aan publieksfuncties, technische functies) is de flexibiliteit beperkt.

Salaris

Inschaling vindt, afhankelijk van kennis en ervaring, plaats in de aanloopschaal of de functieschaal van de functie. Elke schaal bestaat uit 11 periodieken. Zolang het maximum van de schaal nog niet is bereikt, ontvang je bij een positieve beoordeling elk jaar een verhoging van het salaris. Presteer je uitstekend, dan zijn er mogelijkheden om dat ook financieel te waarderen.

Individueel Keuzebudget

Bij ons krijg je een Individueel Keuzebudget (IKB): De hoogte van het IKB is 17,05% van je salaris. Dit budget kun je aan verschillende doelen besteden. Als je kinderen hebt of mantelzorger bent, heb je misschien extra verlofuren nodig. Of je wilt een opleiding volgen, of sparen voor een grote uitgave. Je kunt jouw budget inzetten voor één of meer van de volgende doelen:

  • extra verlofuren kopen
  • extra geld krijgen door het uit te laten betalen
  • het financieren van een opleiding
  • het financieren van een fiets
  • een aanvullende vergoeding voor de reiskosten van woon-werkverkeer
  • vakbondscontributies

Opleiding en loopbaanontwikkeling

Als medewerker van onze organisatie heb je regelmatig een voortgangsgesprek met je leidinggevende. We vinden het belangrijk om te weten hoe het met je gaat. In de gesprekscyclus is altijd expliciet aandacht voor ontwikkelafspraken. Waar sta ik nu, waar wil ik naartoe en hoe moet ik daar komen? Met je leidinggevende maak je afspraken over de acties die je onderneemt om die vragen te beantwoorden. De ontwikkelafspraken worden vastgelegd en dienen als leidraad voor jouw loopbaan en helpen je bij het maken van keuzes. Zo willen we bereiken dat je groeit in een rol die jou het beste ligt en die overeenkomt met je wensen. Uiteraard faciliteren we jou hierin.

Pensioen

Voorzieningen voor pensioen en arbeidsongeschiktheid zijn ondergebracht bij het ABP. Het ABP-keuzepensioen biedt veel mogelijkheden. Eerder stoppen met werken, een variërende hoogte van het uitgekeerde bedrag, gedeeltelijk doorwerken: het is allemaal mogelijk met dit pensioen.

Verlof / vakantiedagen

Het vakantieverlof is minimaal 154,8 uur per jaar. Afhankelijk van functieschaal, werkrooster en/of leeftijd wordt dit aantal nog verhoogd. Ook is het mogelijk om per jaar maximaal 144 verlofuren te kopen of 72 uur te verkopen (alles op fulltime basis).

Reiskostenvergoeding 

We vergoeden gedeeltelijk jouw kosten van woon-werkverkeer. Als je met het openbaar vervoer reist, ontvang je een volledige tegemoetkoming van je abonnementskosten. Zo stimuleert de gemeente het reizen met het openbaar vervoer. Reis je met eigen vervoer dan ontvang je een vergoeding van €0,19 cent per reiskilometer tot een maximum van 50km enkele reis.

Zorgverzekering

Je krijgt een tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering. Er is recht op een vergoeding van €168,- of €296,- bruto per jaar (€296,- bij salaris lager of gelijk aan het maximum van schaal 6). Bij deze bijdrage wordt geen onderscheid gemaakt naar omvang van het dienstverband. Ook kun je gebruikmaken van een collectiviteitskorting op jouw ziektekostenpremie.