Als je bij ons komt werken dan zit je goed, niet alleen voor wat betreft het werk en de collega's die je gaat krijgen maar ook voor wat betreft de arbeidsvoorwaarden.

De gemeente Voorschoten volgt de Cao Gemeenten en ook een mooie set eigen arbeidsvoorwaarden afgesproken met de medezeggenschap. Hier lees je meer over de hoofdlijnen van onze arbeidsvoorwaarden. 

Hybride werken

Een volledige werkweek is 36 uur per week. In Voorschoten kennen we voor veel functies flexibele werktijden. Dat betekent dat je zelf bepaalt wanneer je werkdag begint en eindigt en dat je in overleg met je leidinggevende je werkweek indeelt: bijvoorbeeld vier maal negen uur werken of vier maal acht en één ochtend. Voor een aantal functies (denk aan publieksfuncties, technische functies) is de flexibiliteit beperkt.

Het is mogelijk om 50% van jouw werktijd thuis te werken. We zorgen dat je kunt beschikken over de faciliteiten die daarvoor nodig zijn. Je krijgt een goede laptop, beeldscherm, mobiele telefoon, toetsenbord en headset in bruikleen. Daarnaast, om een ARBO goedgekeurde thuiswerkplek in te richten, stelt de gemeente Voorschoten éénmalig een bedrag van maximaal € 500,- netto beschikbaar. Hier kan je bijvoorbeeld een bureau van aanschaffen. Dat is niet het enige! Werk je thuis, dan krijg je een thuiswerkvergoeding van € 2,15 en een internetvergoeding van € 0,85 per dag.

Salaris

Inschaling vindt, afhankelijk van kennis en ervaring, plaats in de aanloopschaal of de functieschaal van de functie. Elke schaal bestaat uit 11 periodieken. Zolang het maximum van de schaal nog niet is bereikt, ontvang je bij een positieve beoordeling elk jaar een verhoging van het salaris. Presteer je uitstekend, dan zijn er mogelijkheden om dat ook financieel te waarderen.

Goed om te weten:

 • Zet je je naast jouw werk in voor onze gemeente als EHBO-er, Bhv’er of lid van het anti-agressie/interventieteam dan ontvang je daarvoor een vergoeding van € 220,- bruto per jaar. 
 • Is het werk dat je doet extra belastend of vuil werk, dan ontvang je een inconveniententoelage van maximaal € 200,- bruto per maand.

Individueel Keuzebudget

Bij ons krijg je een Individueel Keuzebudget (IKB): De hoogte van het IKB is 17,05% van je salaris. Dit budget kun je aan verschillende doelen besteden. Als je kinderen hebt of mantelzorger bent, heb je misschien extra verlofuren nodig. Of je wilt een opleiding volgen, of sparen voor een grote uitgave. Je kunt jouw budget inzetten voor één of meer van de volgende doelen:

 • extra verlofuren kopen, met een maximum van 187 uur
 • extra geld krijgen door het uit te laten betalen
 • het financieren van een niet werk gerelateerde studie
 • het financieren van een (e)fiets
 • een aanvullende vergoeding voor de reiskosten van woon-werkverkeer
 • vakbondscontributies

Opleiding en loopbaanontwikkeling

Als medewerker van onze organisatie heb minimaal één keer per jaar een voortgangsgesprek met je leidinggevende. We vinden het belangrijk om te weten hoe het met je gaat. In de gesprekscyclus is altijd expliciet aandacht voor ontwikkelafspraken. Waar sta ik nu, waar wil ik naartoe en hoe moet ik daar komen? Met je leidinggevende maak je afspraken over de acties die je onderneemt om die vragen te beantwoorden. De ontwikkelafspraken worden vastgelegd en dienen als leidraad voor jouw loopbaan en helpen je bij het maken van keuzes. Zo willen we bereiken dat je groeit in een rol die jou het beste ligt en die overeenkomt met je wensen. Uiteraard faciliteren we jou hierin.

Vitaliteit

Een gezonde geest vraagt om een gezond lichaam. Sporten juichen we toe, daarom ontvang je per jaar een bruto-sportbijdrage tot een bedrag van € 300,-. We weten ook dat het vinden en bewaren van de juiste balans soms lastig kan zijn. Als je hierbij hulp nodig hebt, kun je een beroep doen op één van de vitaliteitscoaches van de gemeente.

Pensioen

Voorschoten biedt een uitstekend pensioen. De gemeente betaalt 70% en jijzelf 30% van de premie (totale premie 2024: 27%) die wordt ingelegd.

Voorzieningen voor pensioen en arbeidsongeschiktheid zijn ondergebracht bij het ABP. Het ABP-keuzepensioen biedt veel mogelijkheden. Eerder stoppen met werken, een variërende hoogte van het uitgekeerde bedrag, gedeeltelijk doorwerken: het is allemaal mogelijk met dit pensioen. Actuele informatie vind je via Mijn ABP

Verlof / vakantiedagen

Bij de gemeente Voorschoten krijg je 27 verlofdagen per jaar, dat zijn er 7 meer dan het wettelijke verlof, bij parttime dienstverband wordt dit naar rato berekend. Werk je onregelmatig of in beschikbaarheidsdiensten dan ontvang je 14,4 verlofuren extra (ongeacht hoeveel uur je werk). Ook is het mogelijk om verlofuren te kopen of verkopen. 

Reiskostenvergoeding 

We vergoeden gedeeltelijk jouw kosten van woon-werkverkeer. Als je met het openbaar vervoer reist, ontvang je een volledige tegemoetkoming van je abonnementskosten. Zo stimuleert de gemeente het reizen met het openbaar vervoer. Reis je met eigen vervoer dan ontvang je een vergoeding van € 0,19 cent per reiskilometer tot een maximum van 50km enkele reis. Werk je met een vast rooster? Dan kan je in aanmerking komen voor een vaste reiskostenvergoeding.

(Zorg)verzekering

Je krijgt een tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering. Er is recht op een vergoeding van € 168,- of € 296,- bruto per jaar (€ 296,- bij salaris lager of gelijk aan het maximum van schaal 6). Bij deze bijdrage wordt geen onderscheid gemaakt naar omvang van het dienstverband.

Wat is er nog meer mogelijk?

 • Het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als je een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluit ontvang je een tegemoetkoming in de kosten van € 10,00 bruto per maand naar rato van de arbeidsduur. Via Loyalis biedt de gemeente Voorschoten de mogelijkheid om bij (deels)arbeidsongeschiktheid je inkomen te beschermen.
 • De mogelijkheid om met korting andere verzekeringen af te sluiten (zoals voor aanvullende zorgverzekeringen, een auto/motorverzekering, een aansprakelijkheid-, woon-, inboedel- of opstalverzekering). Jouw voordeel bereken je op deze website (VNG). Goed om te weten: via Centraal Beheer ontvang je 10% korting op een auto/motorverzekering, 8% op een aansprakelijkheid-, woon-, inboedel- of opstalverzekering. Bekijk hier jouw voordeel. Onze werkgeverscode is 53094.
 • De gemeente heeft ook een collectieve Anw-hiaatverzekering afgesloten. Via - elipsLife kan je deze zelf afsluiten. Dit zorgt voor extra financiële zekerheid voor je partner bij overlijden.