Wat is het?

Met een ondersteuningsverklaring steunt u een politieke partij die meedoet aan de verkiezing voor de Tweede Kamer. Nieuwe partijen, die nog niet in de Tweede Kamer zitten, moeten minimaal 30 ondersteuningsverklaringen van kiezers inleveren. Pas dan kunnen zij meedoen aan de verkiezingen.  

Wilt u een politieke partij steunen, dan kunt u van 25 september tot en met 9 oktober 2023 een ondersteuningsverklaring bij de afdeling Burgerzaken van het gemeentehuis laten controleren en registreren.

Hoe leg ik een verklaring af?

De ondersteuningsverklaring krijgt u van de politieke partij die u wilt steunen. Daar zit de kandidatenlijst van de partij bij. Het document vindt u onderaan de pagina. U vult de ondersteuningsverklaring in en ondertekent deze op het gemeentehuis in het bijzijn van een baliemedewerker. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. U kunt terecht bij de afdeling Burgerzaken of de receptie van maandag t/m donderdag van 08.30 tot 16.30 uur en op vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur. Vergeet uw identiteitsbewijs niet.

Als de medewerker uw ondersteuningsverklaring heeft gecontroleerd en geregistreerd, krijgt u het formulier terug. Het formulier levert u in bij de politieke partij die u wilt steunen. 

Voorwaarden

  • U moet in Voorschoten ingeschreven staan als kiesgerechtigde. 
  • U heeft een geldig legitimatiebewijs bij zich.
  • U ondertekent het volledig ingevulde formulier in het bijzijn van de baliemedewerker.
  • U mag maar één ondersteuningsverklaring per persoon afleggen.
  • De afgelegde verklaring kan niet worden ingetrokken.

Herstellen van verzuimen 

Op woensdag 11 oktober en donderdag 12 oktober is er een mogelijkheid voor het herstellen van een verzuim. Dit kan tussen 09.00 en 17.00 uur aan de balie in het gemeentehuis. Een verzuim kan zijn dat een nieuwe partij te weinig ondersteuningsverklaringen heeft ingeleverd. Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken.

Documenten