Wat is het?

Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een familielid of bekende die hulp nodig heeft. Meestal gaat het om zorg voor personen met een langdurige ziekte, een beperking of een hoge leeftijd.

Als u voor iemand anders zorgt dan kunt u vragen of u geholpen en begeleid kunt worden bij het uitvoeren van deze zware taak.

Mantelzorg

Mantelzorg is de zorg voor iemand uit uw naaste omgeving die vanwege ouderdom een ziekte of handicap hulpbehoevend is.

Zorgt u langdurig voor iemand? Dan kunt u contact opnemen met Stichting Voor Elkaar. De consulent mantelzorg kan ondersteuning bieden bij de zorg door:

  • informatie en persoonlijk advies;
  • emotionele steun en begeleiding;
  • educatie en praktische ondersteuning;
  • bemiddeling.

Aanmelden en informatie

Voorschoten Voor Elkaar organiseert verschillende activiteiten voor mantelzorgers. Kijk op de website en lees meer over de mogelijkheden.

Zwaluwweg 4 2251 MV Voorschoten
telefoon: 071 - 561 90 01
e-mail: info@voorschotenvoorelkaar.nl
website: https://www.voorschotenvoorelkaar.nl/(externe link)

Openingstijden (kantoor en telefonisch) zijn van 9.00-17.00 uur

Heeft deze informatie u geholpen?