Onderstaand treft u belangrijke informatie en nuttige doorverwijzingen naar informatie voor reeds gevestigde ondernemers en ondernemers die zich in Voorschoten willen vestigen. 

Bedrijfscontactfunctionarissen 

Vanuit de gemeente Voorschoten zijn de bedrijfscontactfunctionarissen het eerste aanspreekpunt voor bedrijven, ondernemers en besturen van ondernemersverenigingen. Ben hen kunt u terecht met alle vragen die met ondernemen en economische ontwikkelingen te maken hebben. Zij denken met u mee, adviseren u of brengen u snel in contact met de juiste medewerkers zodat u antwoord krijgt op uw vragen. 

Daarnaast beschikken de bedrijfscontactfunctionarissen over een uitgebreid netwerk waardoor zij u in contact kunnen brengen met andere ondernemers, verenigingen of netwerkorganisaties.

Arjenne Vlietstra
Recreatie, toerisme en horeca

M. 06 - 11 03 19 08
E. avlietstra@wodv.nl

Payal Lunes
Detailhandel 

M. 06 - 30 19 05 20
E. plunes@wodv.nl

Ondernemersverenigingen

In Voorschoten zijn verschillende ondernemersverenigingen waar u lid van kunt worden indien u dat nog niet bent. Zo is er de overkoepelende Ondernemersvereniging Voorschoten (OVV) waar alle ondernemers lid van kunnen worden. Daarnaast zijn er verschillende ondernemersverenigingen die de belangen van ondernemers in een bepaalde sector of gebied vertegenwoordigen zoals de Centrum Ondernemers Voorschoten (COV), de winkeliers in Noord-Hofland en de onlangs opgerichte Vereniging Ondernemers Dobbewijk (VOD).

Deze verenigingen zijn allen vertegenwoordigd in het Economisch Overleg Voorschoten. Om de economie van Voorschoten te versterken is goed contact tussen de gemeente en het bedrijfsleven noodzakelijk, zowel wanneer het gaat om ideeënuitwisseling als bij de uitvoering van de maatregelen.

De gemeente staat midden in de samenleving en zet daarom in op intensieve contacten met het lokale bedrijfsleven zowel op individueel niveau als via netwerken en verenigingen. Zodoende is er regelmatig overleg tussen de gemeente en ondernemers in het Economisch Overleg Voorschoten (EOV). Hierin zijn leden van de verschillende ondernemersverenigingen, winkelcentra en bedrijventerreinen vertegenwoordigd en wordt het overleg met de wethouder Economische Zaken gevoerd. De verslagen van dit overleg kunt u teruglezen op deze website.

Nuttige links