Onderstaand treft u belangrijke informatie en nuttige doorverwijzingen naar informatie voor reeds gevestigde ondernemers en ondernemers die zich in Voorschoten willen vestigen. 

Centrum als motor voor een bruisend en vitaal Voorschoten

Corona houdt ons nu nog in de greep. Maar met een gezonde en frisse blik op de toekomst werkt de gemeente samen met haar ondernemers, investeerders en inwoners aan een toekomstbestendig centrum als motor voor een bruisend en vitaal Voorschoten. Deze week stelde de gemeenteraad het prikkelende en inspirerende visiedocument ‘Stadsdorp in Beweging’ vast. Het document is een oproep om met elkaar van het centrum een plek van ons allemaal te maken.
 

Bedrijfscontactfunctionaris

Vanuit de gemeente Voorschoten is de bedrijfscontactfunctionaris het eerste aanspreekpunt voor zzp'ers, starters, bedrijven, ondernemers en besturen van ondernemersverenigingen. Bij de bedrijfscontactfunctionaris kunt u terecht met alle vragen die met ondernemen en economische ontwikkelingen te maken hebben. Zij denkt met u mee, adviseert u of brengt u snel in contact met de juiste medewerkers zodat u antwoord krijgt op uw vragen. 

Daarnaast beschikt de bedrijfscontactfunctionaris over een uitgebreid netwerk waardoor zij u in contact kan brengen met andere ondernemers, verenigingen of netwerkorganisaties.

Payal Lunes
Adviseur economie

M. 06 - 30 19 05 20
E. plunes@voorschoten.nl

Ondernemersverenigingen

In Voorschoten zijn verschillende ondernemersverenigingen waar u lid van kunt worden indien u dat nog niet bent. Zo is er de overkoepelende Ondernemersvereniging Voorschoten (OVV) waar alle ondernemers lid van kunnen worden. Daarnaast zijn er verschillende ondernemersverenigingen die de belangen van ondernemers in een bepaalde sector of gebied vertegenwoordigen zoals de Centrum Ondernemers Voorschoten (COV), de winkeliers in Noord-Hofland en de onlangs opgerichte Vereniging Ondernemers Dobbewijk (VOD).

Deze verenigingen zijn allen vertegenwoordigd in het Economisch Overleg Voorschoten. Om de economie van Voorschoten te versterken is goed contact tussen de gemeente en het bedrijfsleven noodzakelijk, zowel wanneer het gaat om ideeënuitwisseling als bij de uitvoering van de maatregelen.

De gemeente staat midden in de samenleving en zet daarom in op intensieve contacten met het lokale bedrijfsleven zowel op individueel niveau als via netwerken en verenigingen. Zodoende is er regelmatig overleg tussen de gemeente en ondernemers in het Economisch Overleg Voorschoten (EOV). Hierin zijn leden van de verschillende ondernemersverenigingen, winkelcentra en bedrijventerreinen vertegenwoordigd en wordt het overleg met de wethouder Economische Zaken gevoerd. De verslagen van dit overleg kunt u teruglezen op deze website.

Nuttige links