Op deze pagina vindt u informatie en nuttige doorverwijzingen voor actieve ondernemers in Voorschoten, én ondernemers die van plan zijn zich in Voorschoten te vestigen. 

Bedrijfscontactfunctionaris

Vanuit de gemeente Voorschoten is de bedrijfscontactfunctionaris het aanspreekpunt voor de ondernemers. De bedrijfscontactfunctionaris denkt graag met u mee, adviseert of brengt u in contact met zijn netwerk of de juiste medewerkers zodat u antwoord krijgt op uw vragen. Vragen kunt u stellen aan economie@voorschoten.nl

Veelgestelde vragen

Ondernemersverenigingen

In Voorschoten zijn verschillende ondernemersverenigingen actief. Zo is er de overkoepelende Ondernemersvereniging Voorschoten (OVV) Organisatie - Ondernemersvereniging Voorschoten waar alle ondernemers lid van kunnen worden. Daarnaast zijn er ondernemersverenigingen die de belangen van ondernemers in een bepaalde sector of gebied vertegenwoordigen, zoals de Centrum Ondernemers Voorschoten (COV), de winkeliers in Noord-Hofland en de opgerichte Vereniging Ondernemers Dobbewijk (VOD),  Biz Vereniging Dobbewijk | Bedrijventerrein Voorschoten (ondernemersdobbewijk.nl).

Economisch Overleg Voorschoten

De ondernemersverenigingen zijn allemaal vertegenwoordigd in het Economisch Overleg Voorschoten (EOV). Om de economie van Voorschoten te versterken is goed contact tussen de gemeente en het bedrijfsleven noodzakelijk, zowel wanneer het gaat om ideeënuitwisseling als bij de uitvoering van de maatregelen. Daarom is er regelmatig overleg tussen de gemeente en ondernemers in het EOV. Tijdens een overleg zijn leden van de verschillende ondernemersverenigingen, winkelcentra en bedrijventerreinen vertegenwoordigd en wordt het overleg met de wethouder Economische Zaken gevoerd. De verslagen van dit overleg kunt u hier teruglezen.

Nuttige links