Op maandag 4 juli starten om 07.00 uur onderhoudswerkzaamheden aan de rijbaan en het trottoir van de Chopinlaan. De werkzaamheden zijn naar verwachting op vrijdag 8 juli om 16.00 uur afgerond.

Verkeersmaatregelen

Tijdens de werkzaamheden zal er een tijdelijke omleiding van toepassing zijn via de Mozartlaan.

Bereikbaarheid

Winkels Adegeest blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar.

Overlast

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kan enige overlast worden ervaren, zoals geluidsoverlast.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over de werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met de projectleider van de firma Meeuwisse, de heer Rien Paans via telefoonnummer 070-3838704. Voor algemene vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Dhr. Jean Paul Spiegeler, toezichthouder namens de gemeente Voorschoten, telefoonnummer: 14071.