Een schone lei. Dat was het thema van de bijeenkomst die de gemeente Voorschoten 16 december organiseerde voor omwonenden van het gezondheidscentrum en het voormalige kerkgebouw aan de Jan Evertsenlaan. Wethouder Hans van der Elst ging met hen in gesprek over de herontwikkeling.

De gemeenteraad heeft ingestemd met de herontwikkeling van het gezondheidscentrum en het voormalige kerkgebouw aan de Jan Evertsenlaan. Drie jaar geleden lag er al een plan van ontwikkelaar Weboma voor nieuwbouw van zes verdiepingen, maar dit plan kon niet rekenen op draagvlak van de omwonenden. Omdat er wel een oplossing moet komen, besloot de gemeente om eerst een notitie op te stellen.

Overleg met omwonenden, eigenaar en ontwikkelaar

Experts van de gemeente maken de notitie met procedurele en ruimtelijke randvoorwaarden voor de herontwikkeling. Dat doen zij in overleg met omwonenden, de eigenaar van het gezondheidscentrum en ontwikkelaar Weboma. Vervolgens gaat de notitie met een raadsvoorstel naar de gemeenteraad.

Om met een schone lei ideeën op te halen, organiseerde de gemeente een bijeenkomst in de Alettahof. Dertien omwonenden en twee gebruikers van het gezondheidscentrum maakten daarvan gebruik. Op het programma stonden een toelichting door de wethouder, gesprekken over de inhoud en de participatie en een wandeling door de wijk. Bovendien konden omwonenden zich aanmelden voor een klankbordgroep.

Vertrouwen terug

“Ik dacht: de gemeente heeft haar plannen al klaar en wij mogen gaan zitten en ons koest houden”, zegt een van de bewoners. “Maar na deze bijeenkomst denk ik daar heel anders over. Onze ideeën zijn genoteerd, de wethouder en de projectleider van de gemeente luisterden goed en het was fijn dat die ook de moeite namen om een rondje te maken door onze buurt. Zo krijg ik het vertrouwen weer terug.”

Wethouder Van der Elst: “Ik heb een positieve indruk van hoe het ging, wetende dat de moeilijkste stappen nog moeten komen. Ook tijdens de gesprekken op straat kreeg ik echt de indruk dat veel van de omwonenden in redelijkheid naar een compromis willen toewerken. Dat vind ik heel fijn, want het is onze intentie om deze en andere herontwikkelingen in ons dorp met zoveel mogelijk draagvlak te realiseren.”