Omgevingswet, één wet voor onze leefomgeving

Vanaf 2024 hebben we te maken met de Omgevingswet. Er is dan één wet voor onze leefomgeving. Of het nu om bouwen, wonen, milieu, ruimtelijke ordening, water of natuur gaat. De bijna 30 wetten die er nu zijn, zijn dan verleden tijd. Wel zo overzichtelijk. Voor u en voor ons. Nóg een voordeel: doordat er straks één wet is kunnen we alle plannen in onze gemeente beter op elkaar afstemmen.

Wat merkt u van de nieuwe wet?

  • Er komen steeds minder regels en de regels die er zijn, worden overzichtelijker
  • Alle regels van verschillende overheden zijn op één digitale plek te vinden
  • Een project of activiteit starten? U hoeft maar één vergunning aan te vragen, óók als er meer overheden bij betrokken zijn
  • Vraagt u een vergunning aan, dan weet u sneller waar u aan toe bent
  • Er komt meer ruimte voor eigen initiatief
  • U kunt in één oogopslag zien welke plannen er zijn

Meedenken en meepraten

Participatie. Ook dat is in de Omgevingswet geregeld. En dan hebben we het over het vroegtijdig betrekken van de omgeving. Bij onze én bij uw plannen.

Uw plannen
De Omgevingswet vraagt mensen met een idee of plan (initiatiefnemers) om voor het aanvragen van een vergunning aan participatie te doen. Dit betekent dat de initiatiefnemer voor het aanvragen van een vergunning zijn of haar directe omgeving moet informeren en betrekken (participatie). Bij het doen van de aanvraag moet worden aangeven of de omgeving bij de plannen betrokken is, hoe dat is gedaan en wat met de inbreng is gedaan. Als gemeente willen we u als initiatiefnemer bij het informeren en betrekken van buren en belanghebbende (participatie) en bij het aanvragen van een vergunning zo passend mogelijk ondersteunen. 

Onze plannen
Met de Omgevingswet krijgt de gemeente vier instrumenten. Hiermee regelen we wat we willen met onze leefomgeving, hoe we dat gaan uitvoeren en wat wel en niet mag. Hoe we deze instrumenten gaan invullen, dát bepalen we met elkaar. Met inwoners en ondernemers, met iedereen die daarover wil meedenken en meepraten. We komen daar graag bij u op terug.

Huidig recht of nieuw recht?

Wanneer u een aanvraag doet voor een omgevingsvergunning, dan bepaalt de datum van uw aanvraag de invloed van de Omgevingswet. Deed u de aanvraag voor 1 januari 2024? Dan wordt die grotendeels afgehandeld volgens de huidige wet- en regelgeving. Doet u de aanvraag na 1 januari 2024? Dan wordt die volledig afgehandeld volgens de nieuwe Omgevingswet.

Uitzondering
Er bestaat wel een uitzondering. Wilt u een aanvraag doen waarop de ‘uitgebreide voorbereidingsprocedure’ van toepassing is? Dan wordt die alleen afgehandeld volgens de huidige wet- en regelgeving als voor 1 januari 2024 een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Zulke vergunningsaanvragen die na 1 juli 2023 zijn ingediend, hebben gezien de doorlooptijden een kleine kans om volgens de huidige wet- en regelgeving te worden afgerond.

Wilt u weten of u een omgevingsvergunning nodig heeft?     

Doe dan de vergunningcheck(externe link) van het Omgevingsloket Online.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Meer informatie kunt u vinden op de website van Informatiepunt Leefomgeving(externe link). De Rijksoverheid heeft ook een introductiefilmpje over de Omgevingswet gemaakt.