Omgevingsdienst West-Holland

Per 1 juli 2014 heeft de gemeente Voorschoten haar taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving rond milieuregelgeving overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland. De Omgevingsdienst verleent milieuvergunningen en handhaaft de milieuregels bij bedrijven. De Omgevingsdienst werkt behalve voor Voorschoten ook voor andere gemeenten in de regio. Een overzicht van het werkgebied vindt u op de website van de omgevingsdienst.

Milieuklachtentelefoon

Bij de Milieuklachtentelefoon kunt u terecht met uw milieuklachten over bedrijven. Milieuklachten gaan bijvoorbeeld over geluid, geur, bodem- of luchtverontreiniging. De Omgevingdienst controleert dan of het bedrijf zich aan de milieuregels houdt. Ook kunt u een melding doen over (verdacht) grondverzet en ontgravingen. De Omgevingsdienst behandelt geen klachten over afval van particulieren of vliegtuiglawaai. 

Hoe meldt u uw klacht?

U kunt uw klacht 24 uur per dag melden. Telefonisch via 0888 - 333 555. Dit nummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar.

Vragen en klachten over Schiphol

Breng een bezoek aan Bas! Bas staat voor Bewoners Aanspreekpunt Schiphol en is de plek voor vragen en klachten over vliegverkeer van en naar Schiphol. Op de website van Bas vindt u nieuws en achtergrondinformatie over het vliegverkeer op Schiphol, over route- en baangebruik en vliegtuiggeluid. U kunt via de website uw vraag stellen of uw klacht indienen.

BAS leidt uw vraag door naar Schiphol, de Luchtverkeersleiding of het ministerie van Infrastructuur en Milieu. BAS registreert klachten, maar kan zelf geen actie ondernemen. De verzamelde klachten worden besproken in de Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS). Telefonisch is Bas te bereiken via het nummer 020 - 60 15 555. Bas is dagelijks van 9.00-17.00 uur geopend, dus ook in het weekend.