Nieuwe straatnaam voorstellen

Wat is het?

Wanneer er een straat bijkomt in ons dorp, start de gemeente een procedure voor een straatnaam. Als u een goed idee hebt voor een nieuwe straatnaam, kunt u een voorstel indienen.

Hoe werkt het?

Heeft u een leuke suggestie voor een nieuwe straatnaam? Er zijn wel enkele regels waar namen aan moeten voldoen:

1. De naam is duidelijk, goed uit te spreken en niet te lang.

2. De naam lijkt niet op al bestaande namen.

3. De naam past bij de omgeving. Denk daarbij aan de omliggende ruimten en/of de geschiedenis van het omringende gebied.

4. De naam verwijst niet naar een bedrijf, tenzij het bedrijf een speciale rol heeft gespeeld in de geschiedenis of traditie van Voorschoten.

5. Verwijst de naam naar een persoon? Dan moet deze persoon tenminste 10 jaar overleden zijn en in Voorschoten geboren zijn, of in ieder geval in Voorschoten gewoond hebben.

6. Leden van het Koninklijk Huis mogen wel bij leven benoemd worden.

Direct online aanvragen

De aanvraag van een nieuwe straatnaam stuurt u in middels het online formulier. Gebruik hiervoor de link hieronder.

DigiDVS-1143-1 Straatnaam suggestie 

Heeft deze informatie u geholpen?