Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft bekendgemaakt dat Nadine Stemerdink per 17 mei de nieuwe burgemeester van Voorschoten wordt. De gemeenteraad besloot op maandag 22 maart om Nadine Stemerdink bij de minister aan te bevelen als nieuwe burgemeester van Voorschoten. Zie ook: Nadine Stemerdink aanbevolen als nieuwe burgemeester.