Meldpunt zorg en overlast

Bent u ongerust over iemand in een zorgelijke situatie? Vraagt die persoon zelf niet om hulp? Laat het dan weten aan het Meldpunt Zorg en Overlast. 
U kunt bellen naar het telefoonnummer 088 - 308 36 20.

Voorkom dat de situatie uit de hand loopt en geef uw melding door. U kunt een melding doen als iemand problemen heeft op het gebied van:

  • Verward gedrag/psychische problemen
  • Verslaving
  • Sociaal isolement
  • Vervuiling
  • Overlast
  • Maatschappelijke/sociale problemen

Wat gebeurt er met uw melding?

Doet u melding bij het Meldpunt Zorg en Overlast van GGD Hollands Midden? Dan onderzoekt een medewerker van het Meldpunt hoe de bewoner en eventueel de woning er aan toe zijn. Samen met de bewoner bekijkt de medewerker naar mogelijke oplossingen. 

Wet verplichte geestelijke gezondheidsheidszorg

Sinds 1 januari 2020 geldt de Wet Verplichte ggz (Wvggz). Iedere inwoner kan een melding doen wanneer hij denkt dat iemand met psychische problemen mogelijk een gevaar vormt voor zichzelf of een ander. Ook deze melding kunt u doen bij Meldpunt Zorg en Overlast. Meer weten? Lees meer over de nieuwe Wet Verplichte GGZ.