De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft vastgesteld dat er een onbekend aantal uitkeringsspecificaties van inwoners van de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Voorschoten is verzonden aan de verkeerde uitkeringsgerechtigden. Drie personen hebben bij de gemeente gemeld dat zij verkeerde informatie hebben gekregen. Het is niet te achterhalen om welke en hoeveel uitkeringsspecificaties het gaat. We onderzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren. Het gaat om privacygevoelige informatie, zoals NAW-gegevens, BSN-nummer en financiële gegevens. Daarom meldt onze Functionaris Gegevensbescherming dit als datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

We begrijpen dat deze situatie vervelend is voor betrokken inwoners en betreuren dat dit heeft kunnen gebeuren. Uitkeringsgerechtigden die ook een verkeerde uitkeringsspecificatie hebben ontvangen, roepen we op om dit te melden bij de gemeente via e-mail info@lv.nl of door op werkdagen te bellen met telefoonnummer 14 070.

De gemeente Leidschendam-Voorburg voert verschillende taken voor gemeente Voorschoten uit, waaronder de bijstandsuitkeringen. Inwoners van Voorschoten die een uitkering ontvangen, zijn hier ook van op de hoogte.