Wat is het?

Een stembureau bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven leden, van wie er één voorzitter is. In aanvulling hierop kunnen plaatsvervangende leden worden benoemd, bijvoorbeeld om te tellen. Hiervoor geldt geen (maximum) aantal. De leden van het stembureau worden aangesteld door het college van B&W van de gemeente.

Hoe werkt het?

Wilt u vrijwillig komen helpen bij een stembureau of tellen? Vul dan het eformulier in en er wordt contact met u opgenomen.

Direct online regelen

De gemeente Voorschoten werkt met DigiD. Wilt u meer weten of een DigiD aanvragen? Kijk dan op www.digid.nl

Het is op dit moment nog niet mogelijk om u aan te melden via het formulier. 

Heeft deze informatie u geholpen?