Muziekvereniging Laurentius bestaat op 21 september 2023 100 jaar. Ter ere van dit jubileum ontving de verenging uit handen van burgemeester Nadine Stemerdink op 23 september een Koninklijke Erepenning. De uitreiking vond plaats tijdens de jubileumtaptoe op het sportveld van Voorschoten ’97.

Muziekvereniging Laurentius

Muziekvereniging Laurentius is een zeer actieve vereniging en telt momenteel ongeveer 100 leden en verschillende orkesten, waarvan Drumfanfare Laurentius en Jong Laurentius de bekendste zijn. Zij treden al vanaf het verre verleden op tijdens diverse evenementen. Ook hebben zij zich tijdens diverse taptoes in binnen- en buitenland gepresenteerd. De Drumfanfare is inmiddels zesmaal op het onderdeel ‘mars’ de uitdaging aangegaan om deel te nemen aan het Wereld Muziek Concours in Kerkrade. In 2017 hebben zij daar een gouden en een zilveren medaille behaald.

Muziekvereniging Laurentius heeft een gekende waarde in de regio. De leden van de vereniging laten het grote publiek genieten van de muziek en de shows. Bovendien is het een fijne vereniging voor haar eigen leden, waarvan veelal hele families al generaties lang lid zijn.

Koninklijke Erepenning

De Koninklijke Erepenning is een onderscheiding voor verenigingen en instellingen die ten minste 50 jaar (of een volgend meervoud van 25 jaar) bestaan, te verlenen door Zijne Majesteit de Koning. De activiteiten van de vereniging of instelling moeten van filantropische, wetenschappelijke, culturele, maatschappelijke of sportieve aard zijn.

De vereniging of instelling moet wat betreft aard, omvang en soliditeit in aanzien staan en dient tussen soortgelijke gemeentelijke, regionale of landelijke verenigingen een algemeen erkende plaats in te nemen. De vereniging of instelling moet zich bovendien op haar terrein hebben onderscheiden. Zowel de vereniging of instelling als de bestuursleden moeten te goeder naam en faam bekendstaan.