Klacht indienen

Wat is het?

Wij willen op de best mogelijke manier service verlenen aan onze inwoners. Daar hoort bij dat wij onze dienstverlening voortdurend willen optimaliseren en verbeteren. Klachten van inwoners nemen wij dan ook ter harte.

Waarover kunt u een klacht indienen?                                                                                         

U kunt een klacht indienen over:

  • de persoonlijke behandeling door een medewerker, bestuurder of organisatie.
  • het krijgen van te weinig dan wel onjuiste informatie
  • het niet reageren op uw vragen

Klachtenverordening  gemeente Voorschoten 2024

Jaarverslag klachten

Hoe kan ik een klacht indienen? 

                                                                                                   Schriftelijk                                                                                                                                  
Een klacht kan schriftelijk worden ingediend. U kunt uw klacht richten aan een bestuursorgaan van de gemeente Voorschoten. Meestal is dat het college van burgemeester en wethouders (postbus 393, 2250 AJ Voorschoten).

In uw klacht moet staan:

  • dat het om een klacht gaat;
  • waar de klacht over gaat;
  • waarom u een klacht indient;
  • uw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres);
  • en onderteken uw brief met uw handtekening.

Digitaal
U kunt uw klacht indienen via het digitaal formulier indienen.  

Mondeling
U kunt mondeling uw klacht indienen. Voor meer informatie over het mondeling indienen van een klacht, kunt u contact opnemen met de klachtencoördinator. U kunt de klachtencoördinator bereiken via telefoonnummer 14071.

Klachtbehandeling
De wijze waarop de gemeente de klachten moet behandelen is geregeld in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). 

Hoelang duurt het?

  • De gemeente behandelt uw klacht binnen 6 weken.
  • Als u het niet eens bent met het antwoord van de gemeente, kunt u een oordeel vragen aan een onafhankelijke organisatie. Bijvoorbeeld de Nationale ombudsman.

Direct online regelen

De gemeente Voorschoten werkt met DigiD. Wilt u meer weten of een DigiD aanvragen? Kijk dan op www.digid.nl

Melding doen in de openbare ruimte?

DigiDVS-1043-1 klacht over handelen gemeente indienen met DigiD

Heeft deze informatie u geholpen?