Wat is het?

Wij willen op de best mogelijke manier service verlenen aan onze inwoners. Daar hoort bij dat wij onze dienstverlening voortdurend willen optimaliseren en verbeteren. Klachten van inwoners nemen wij dan ook ter harte.

Waarover kunt u een klacht indienen?                                                                                         

U kunt een klacht indienen over:

  • de persoonlijke behandeling door een medewerker of een bestuurder
  • het krijgen van te weinig dan wel onjuiste informatie
  • het niet reageren op uw vragen

Jaarverslag klachten 2021

Hoe kan ik een klacht indienen? 

                                                                                                   Schriftelijk                                                                                                                                  
Een klacht kan schriftelijk worden ingediend. U kunt uw klacht richten aan een bestuursorgaan van de gemeente Voorschoten. Meestal is dat het college van burgemeester en wethouders (postbus 393, 2250 AJ Voorschoten).

In uw klacht moet staan:

  • dat het om een klacht gaat;
  • waar de klacht over gaat;
  • waarom u een klacht indient;
  • uw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres);
  • en onderteken uw brief met uw handtekening.

Digitaal
U kunt uw klacht indienen via het digitaal formulier indienen.  

Mondeling
U kunt uw klacht ook mondeling indienen. U kunt hiervoor contact opnemen met de klachtencoördinator. De klachtencoördinator is bereikbaar via telefoonnummer 14071.

Hoe wordt mijn klacht behandeld?

Als uw klacht bij de gemeente binnenkomt, kijken wij eerst hoe wij de klacht het beste kunnen oplossen.

Informele afhandeling
De klachtenbehandelaar neemt telefonisch contact met u op om uw klacht te bespreken en te kijken hoe dat kan worden opgelost. Bent u niet tevreden over de informele afhandeling, dan volgt een formele afhandeling van uw klacht. 

Formele afhandeling                                                                                                                
De klachtbehandelaar brengt na afronding van een uitgebreid onderzoek een advies uit en kan aanbevelingen doen aan het college van burgmeester en wethouders. Het college oordeelt op basis van dat advies of de klacht gegrond is en of de aanbevelingen worden overgenomen.

Hoe lang duurt het?                                                                                                                    
De klacht wordt afgehandeld binnen de wettelijke termijn van zes weken na ontvangst van de klacht. Deze termijn kan nog met vier weken worden verlengd. Wij sturen u een bericht als wij de termijn verlengen.

Meer informatie over de behandeling van klachten vindt u in de volgende link Klachtenverordening gemeente Voorschoten 2020(externe link).

De Nationale Ombudsman
 

Als u na de formele behandeling van uw klacht nog niet tevreden bent, kunt u uw klacht voorleggen aan de Nationale Ombudsman. U kunt uw klacht dan opsturen naar:

De Nationale Ombudsman                                                                                                                Postbus 93122                                                                                                                                  
2509 AC Den Haag

Meer informatie over het indienen van een klacht bij de Nationale Ombudsman(externe link).

Direct online regelen

De gemeente Voorschoten werkt met DigiD. Wilt u meer weten of een DigiD aanvragen? Kijk dan op www.digid.nl(externe link)

Melding doen in de openbare ruimte?

DigiD linkVS-1043-1 klacht over handelen gemeente indienen met DigiD

Heeft deze informatie u geholpen?