Kinderopvang

In Voorschoten zijn er verschillende vormen van kinderopvang mogelijk.

Kinderopvangregister

Kindercentra, gastouderbureaus en gastouders moeten aan wettelijke kwaliteitseisen voldoen om opgenomen te worden in het landelijk Kinderopvangregister. De GGD Hollands Midden inspecteert de kindercentra volgens landelijke richtlijnen om te zien of ze aan deze kwaliteitseisen voldoen. De inspectierapporten zijn openbaar en kunt u vinden in het Landelijk Register Kinderopvang.
Als blijkt dat een kindercentrum niet aan de eisen voldoet, zal de gemeente handhaven.

Voor een mogelijke bijdrage van de belastingdienst aan de kosten voor kinderopvang komt u alleen in aanmerking als uw organisatie voor kinderopvang is opgenomen in het landelijk kinderopvangregister. Gastouders en gastouderbureaus moeten beiden geregistreerd staan.