Jeugdoverlast

Jeugdoverlast is blijvend een aandachtsgebied in Voorschoten. Het aantal meldingen van jeugdoverlast in Voorschoten is al jaren redelijk stabiel, maar aan de hoge kant in vergelijking met andere gemeenten. Als regisseur streeft de gemeente naar het terugdringen van jeugdoverlast en het vroegtijdig in beeld krijgen van potentiele probleemjongere(n). De politie en Stichting Jeugd en Jongerenwerk zijn hierbij belangrijke kernpartners.

Hoe kunt u helpen?

Om dit doel te bereiken heeft de gemeente ook de inwoners als partner nodig. Wanneer jeugdoverlast verder reikt en zich uit in intimidatie, bedreiging en/of andere vormen van wangedrag richting u, kunt u in gesprek gaan met de wijkagent en of Stichting Jeugd en Jongerenwerk. U kunt ook een melding maken.

Neem bij strafbare feiten voor een aangifte contact met de politie op het nummer 0900 8844. In een noodsituatie belt u 112.