De locatie aan de Jan Wagtendonkstraat is in het bestemmingsplan uit 2012 bestemd als een uit te werken woningbouwlocatie. Er is een groot tekort aan betaalbare woningen in Voorschoten. Met woningbouwvereniging De Sleutels heeft de gemeente afspraken gemaakt over het realiseren van meer sociale huurwoningen in Voorschoten. Momenteel wordt onderzocht of de groenstrook langs de Jan Wagtendonkstraat hiervoor een geschikte plek is. Participatie met alle belanghebbende is daarin een belangrijk onderdeel.

Start participatie

Woningcorporatie De Sleutels maakt een start met een buurtbrede participatie. De Sleutels wil graag van belanghebbende horen wat voor hen de belangrijkste thema’s zijn op deze locatie. Daarom zal de woningcorporatie een bezoek brengen aan de buurt en is er een digitale enquête. Ook is er dinsdag 28 juni van 19.30 tot 21.30 uur een inloopbijkeenkomst. Wilt u meer weten over de participatie activiteiten of wil u zich aanmelden voor de bijeenkomst? Dat kan via deze website: www.desleutels.nl/jan-wagtendonk. De locatie en het programma voor de bijeenkomst ontvangt u per e-mail na aanmelding.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen? Stel deze dan via: janwagtendonk@voorschoten.nl. U kunt via dit mailadres ook laten weten dat u via de mail op de hoogte gehouden wilt worden over dit project.