Het perceel aan de Jan Wagtendonkstraat is sinds 2012 bestemd als woonlocatie. Vanwege de grote behoefte aan betaalbare woningen in Voorschoten wil de gemeente hier sociale woningbouw realiseren. De gemeente heeft afspraken gemaakt met woningcorporatie De Sleutels om de haalbaarheid van deze bouwontwikkeling te onderzoeken.

In een eerdere fase zijn verschillende ideeën gevormd over de locatie. De gemeente en De Sleutels hebben besloten om deze ideeën niet te ontwikkelen, en opnieuw te starten met een ruimtelijk plan. Participatie met de omwonenden is daarin een belangrijk onderdeel.

De gemeente zal een uitwerkingskader opstellen. Hierin staat onder andere hoe groot het gebouw mag zijn, hoe het parkeren wordt geregeld en hoe wordt omgegaan met het groen. Als het uitwerkingskader door de gemeenteraad is vastgesteld zal De Sleutels het bouwplan verder uitwerken.

Start participatie

De Sleutels en de gemeente willen graag van belanghebbenden horen wat zij beschouwen als de belangrijkste thema’s op deze locatie. Dit wordt meegenomen in een ruimtelijk plan. De Sleutels organiseert in samenwerking met de gemeente buurtbrede participatie. Een kerngroep van omwonenden denkt mee over de vormgeving van het participatieproces.

Omwonenden ontvangen een uitnodigingsbrief voor participatiebijeenkomsten. Heeft u geen brief ontvangen en wilt u zich aanmelden voor de bijeenkomsten? Dat kunt u aan De Sleutels doorgeven via janwagtendonkstraat@desleutels.nl.

Meer informatie

Verslagen van bijeenkomsten en andere documentatie over het project vindt u onderaan deze pagina. 

Heeft u vragen of opmerkingen? De Sleutels is het eerste aanspreekpunt voor omwonenden. De Sleutels is te bereiken via janwagtendonkstraat@desleutels.nl. U kunt via dit e-mailadres ook laten weten dat u per mail op de hoogte gehouden wilt worden over dit project.

Heeft u een vraag over het project voor de gemeente? Stel deze dan via: janwagtendonk@voorschoten.nl.