In de gemeente Voorschoten is grote behoefte aan extra woningen. Er wordt onderzocht of op de plek van gezondheidscentrum Noord-Hofland nieuwe woningen kunnen worden gebouwd in combinatie met het vernieuwen van het gezondheidscentrum.

De afgelopen jaren waren er verschillende ideeën. De gemeente gaat daar niet mee verder. We beginnen opnieuw met een ruimtelijk plan. Participatie van de omwonenden is daar een belangrijk onderdeel van. Daarom is er een klankbordgroep opgericht.

De klankbordgroep bestaat uit:

  • de eigenaar van het gezondheidscentrum
  • een gebruiker van het gezondheidscentrum
  • zes omwonenden
  • ontwikkelaar Weboma

De gemeente zal een uitwerkingskader opstellen. Dit gebeurt in afstemming met de klankbordgroep. In het Uitwerkingskader staat onder andere hoe groot het gebouw mag zijn, hoe het parkeren wordt geregeld en hoe wordt omgegaan met het groen. Als het uitwerkingskader door de gemeenteraad is vastgesteld zal de ontwikkelaar het bouwplan verder uitwerken.

Start participatie

De gemeente organiseert overleggen met de klankbordgroep en heeft met hen een participatieplan opgesteld. Daarnaast vinden bijeenkomsten plaats voor alle omwonenden. Het participatieplan en verslagen van de bijeenkomsten vindt u onderaan deze pagina. De gemeente neemt de wensen mee voor het ruimtelijk plan.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de participatie of wilt u zich aanmelden voor de bijeenkomsten? Of hebt u een vraag of opmerking? Stuur een bericht aan janevertsenlaan@voorschoten.nl.

Documenten