De gemeente Voorschoten start op donderdag 23 juni met de jaarlijkse bestrijding van de eikenprocessierups in de openbare ruimte. De eikenprocessierups vormt de laatste jaren een terugkerend probleem in Voorschoten. Er is bijna geen eikenboom die in mei tot en met augustus door de harige rups met rust wordt gelaten. De haartjes van de rups geven last en irritatie op huid, ogen en luchtwegen.

Hoe bestrijden we de rups?

De gemeente Voorschoten zet per 2022 in op een proactieve bestrijding van de eikenprocessierups. Hierbij worden de volgende stappen gevolgd:

1. Risico-inventarisatie en registreren

Vooraf worden alle eiken die eigendom zijn van Gemeente Voorschoten gecontroleerd op nesten van de eikenprocessierups. Deze bomen worden geregistreerd en als er nesten in worden aangetroffen worden de bomen gemarkeerd.

2. Bestrijding 

De gemarkeerde bomen worden binnen een week bezocht door een specialistisch bedrijf die de nesten van de eikenprocessierups wegzuigt.

We kiezen voor een zo natuurlijk mogelijke aanpak van de eikenprocessierups. We bestrijden actief door het wegzuigen van de nesten. Branden of het gebruik van gif is ook een mogelijkheid, maar dat zijn opties die wij niet in zetten. Zo bestrijden we op een milieuvriendelijke manier zodat andere insecten geen hinder ondervinden.

Eikenprocessierups melden

De eikenprocessierups leeft alleen in eikenbomen. Het nest is te herkennen aan het witte spinsel. Ziet u een nest van de eikenprocessierups in een eikenboom? Meld dit dan zo snel mogelijk bij de gemeente via telefoonnummer 14071 of via het meldingensysteem(externe link)

eikenprocessierups
Eikenprocessierups