Op deze pagina kunt u artikelen over afval lezen. Iedere maand wordt er een nieuw artikel geplaatst. We vertellen wat er met uw glas gebeurt, hoe textiel moet worden ingeleverd of hoe uw plastic fles een trui wordt. Ook zijn er interviews met betrokkenen, zoals ons eigen afvalophaaldienst.