Wat is het?

Wijkinitiatieven zijn bedoeld om de leefbaarheid in wijken te stimuleren. Heeft u een idee om het genot van wonen in uw wijk te vergroten, dan kunt u dit samen met andere wijkbewoners uitwerken en realiseren.

 • de openbare ruimte verbeteren
 • de contacten in de wijk bevorderen
 • de communicatie en participatie in de wijk verbeteren
 • de (sociale)veiligheid of het kunnen omgaan met hinder vergroten
 • een buurttuin aanleggen
 • samen tuingereedschap aanschaffen om het plantsoen te onderhouden
 • een wijkmarkt of wijkconcert organiseren
 • een training van vrijwilligers organiseren om te kunnen helpen bij een project voor beschermd wonen van GGZ-cliënten in de wijk
 • extra verlichting op plekken die als onveilig worden ervaren
 • buurtwhatsapp 

Hoe werkt het?

De gemeente ondersteunt het idee bijvoorbeeld door u te helpen bij aanvragen van benodigde vergunningen. De uitvoering van het project ligt geheel bij de initiatiefnemers.

Beoordeling van de ideeën vindt regelmatig plaats en daarbij wordt met u contact gezocht. 

De wijkmanager gaat in gesprek met wijkbewoners, -verenigingen, partners en collega’s en stimuleert initiatieven en kijkt of ideeën en plannen in een wijk uitvoerbaar en haalbaar zijn.

Wat heb ik nodig?

Criteria beoordeling wijk idee.

 • Het initiatief verbetert van de leefbaarheid in de buurt en vergroot de betrokkenheid van bewoners bij hun leefomgeving wordt vergroot.
 • Het initiatief is voor een groep bewoners (collectief) bestemd. Initiatieven gericht op eigen belang komen niet in aanmerking.
 • De aanvraag moet passen binnen de geldende wetgeving en het gemeentelijk beleid.
 • Er is duidelijkheid over de haalbaarheid van het initiatief en over de inzet van bewoners.
 • Het initiatief mag niet leiden tot een structurele bijdrage door de gemeente: er moet sprake zijn van een éénmalige ondersteuning.
 • Uitgangspunt is dat de initiatiefnemers zelf het beheer voeren en aansprakelijk zijn voor eventueel schadeherstel. Toekomstige beheersaspecten kunnen in het idee worden uitgewerkt.

Direct online regelen

De gemeente Voorschoten werkt met DigiD. Wilt u meer weten of een DigiD aanvragen? Kijk dan op www.digid.nl(externe link)

De gemeente Voorschoten werkt met eHerkenning. Wilt u meer weten of een eHerkenning aanvragen? Kijk dan op www.eherkenning.nl(externe link).

DigiD linkVS-1092-1 Woonwijk wens of idee melden met DigiD

eHerkenning linkVS-1092-2 Woonwijk wens of idee melden met eHerkenning

Heeft deze informatie u geholpen?