Laatst gewijzigd op: 12-07-2023

Algemene informatie

De Hofvliet, een straat in de wijk Starrenburg II, is ongeveer 18 jaar oud. De Hofvliet wordt gekenmerkt door 40 woningen, 2 appartementencomplexen en een binnenwater met steiger voor boten.

Verhardingsonderzoek

Ingenieursbureau Sweco Nederland BV heeft in najaar 2022 een verhardingsonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek richtte zich op de restzetting (verzakking) en de draagkracht, met inbegrip van de toename van verkeer vanuit Starrenburg III.

Restzetting

Het rapport concludeert een restzetting in 2050. Ophoging van het gebied moet belastingneutraal worden uitgevoerd. Dit betekent dat het extra gewicht in de ondergrond moet worden gecompenseerd door licht ophoogmateriaal.

Verkeersafhandeling binnenwater Hofvliet

Het rapport concludeert ook dat de toename in verkeer geen nadelige consequenties heeft. De discussie over de toename van het verkeer is hiermee afgedaan.

Brug Hofvliet

De brug Hofvliet staat sinds 2021 open door economische, technische en veiligheidsaspecten. De gemeente onderzoekt oplossingsmogelijkheden voor de brug.

Planning

Kwartaal 3, 2023

  • Afronden rapportage oplossing brug en voorleggen aan college

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met Jos Snijders via telefoonnummer 14 071 of vul het contactformulier in.