Laatst gewijzigd op: 24-04-2024

Algemene informatie

De Hofvliet, een straat in de wijk Starrenburg II, is ongeveer 18 jaar oud. In de Hofvliet bevinden zich 40 woningen, 2 appartementencomplexen en een binnenwater met steiger voor boten.

Verhardingsonderzoek

Ingenieursbureau Sweco Nederland BV heeft in najaar 2022 een verhardingsonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek richtte zich op de restzetting (verzakking) en de draagkracht, met inbegrip van de toename van verkeer vanuit Starrenburg III.

Restzetting

Het rapport concludeert een restzetting in 2050. Ophoging van het gebied moet belastingneutraal worden uitgevoerd. Dit betekent dat het extra gewicht in de ondergrond moet worden gecompenseerd door licht ophoogmateriaal.

Verkeersafhandeling binnenwater Hofvliet

Het rapport concludeert ook dat de toename in verkeer geen nadelige consequenties heeft. De discussie over de toename van het verkeer is hiermee afgedaan.

Brug Hofvliet

De brug Hofvliet staat sinds 2021 open door economische, technische en veiligheidsaspecten. In 2023 heeft een onderzoek plaatsgevonden naar het nut en de noodzaak van de brug Hofvliet. Uit dit onderzoek is gebleken dat het ontmantelen van de brug de meest goedkope oplossing op korte (investering) en langere termijn (afschrijving + rente) is. Het college heeft de ontmanteling van de brug Hofvliet op 31 oktober 2023 vastgesteld. Meer informatie over het onderzoek vindt u onderaan deze pagina in het document 'Probleemstelling en projectgericht advies brug Hofvliet'.

Planning

  1. Afgerond: Maart 2024

    Voorbereiden van de ontmanteling van de brug Hofvliet

  2. Nog te doen: Juni 2024

    Ontmantelen brug Hofvliet

Contact

Hebt u vragen over de Hofvliet? Of over de aangekondigde werkzaamheden? Dan kunt u  contact opnemen met Jos Snijders via telefoonnummer 14 071, of mail naar gemeente@voorschoten.nl