De gemeente Voorschoten is gestart met voorbereidingen om de openbare ruimte in de straten rond winkelcentrum Hofland te verbeteren.

Aanleiding voor de verbetering is het noodzakelijke groot onderhoud aan de riolering en wegen op de volgende locaties:

  • Jan Evertsenlaan
  • Baron van Ghentlaan
  • Planciusplantsoen
  • Aert van Neslaan

Upgrade naar hedendaagse standaard

De werkzaamheden zijn noodzakelijk omdat het rioolstelsel is verouderd. Ook hebben de wegen te maken met verzakking en spoorvorming. Daarbij is de openbare ruimte rond winkelcentrum Hofland gedateerd. De inrichting uit de jaren tachtig heeft een upgrade nodig om weer te kunnen voldoen aan de hedendaagse standaard.

Klimaatadaptieve inrichting

De inrichting van de openbare ruimte kan worden verbeterd door bijvoorbeeld de parkeervakken te verbreden, mogelijkheden voor fietsparkeren uit te breiden en woonstraten duurzaam veilig (30 km) in te richten met bijbehorende snelheidsremmende maatregelen. Ook bestaat de wens de wijk klimaatadaptief in te richten. Dit houdt in dat rekening wordt gehouden met klimaatverandering.

Planning en communicatie

De uitvoering van het groot onderhoud rond winkelcentrum Hofland staat gepland voor het derde en vierde kwartaal van 2024. De gemeente betrekt alle omwonenden en belanghebbenden bij het ontwerpproces voor de nieuwe inrichting van de straten, met als resultaat een toekomstbestendige leefomgeving.