Laatst gewijzigd op: 03-04-2024

Herontwikkeling Segaar/Arsenaal

Algemene informatie over het project

Op het Segaar Arsenaal-terrein komt een nieuwe kleinschalige woonwijk met 100 nieuwe woningen. Het terrein bevindt zich in de wijk ‘Noord Hofland’ tussen de Leidseweg en de Korte Vliet, zuidelijk gelegen vanaf de Trompweg. Er worden 30 woningen in het sociale segment gemaakt en 20 woningen in het middensegment. Ook komt er een park. De ontsluiting van de nieuwe wijk is via de Trompweg. 

De volgende woningtypes worden gerealiseerd: 
- 43 appartementen verdeeld over twee appartementengebouwen 
- 8 beneden-bovenwoningen 
- 48 eengezinswoningen 
- 1 vrijstaande woning

Stand van zaken 

Vanaf 17 mei 2023 is het ontwerp bestemmingsplan 6 weken ter inzage gelegd. Ieder die dat wilde heeft via een zienswijze kunnen reageren op het ontwerp. Er zijn 24 zienswijzen ingediend. Hierop wordt in een ‘nota van beantwoording’ gereageerd. Naar verwachting wordt het aangepaste bestemmingsplan met de nota van beantwoording op 4 juli 2024 aan de gemeenteraad ter vaststelling voorgelegd. 

Op 21 maart 2024 hebben gemeente Voorschoten en initiatiefnemer Niersman Projectontwikkeling BV een anterieure overeenkomst ondertekend. In deze overeenkomst worden afspraken gemaakt over onder andere financiën, de inrichting van het openbaar gebied, de instandhouding van de sociale- en betaalbare woningen en de bouwfase. 

De gemeente wil transparant zijn over de afspraken die met de initiatiefnemer worden gemaakt. Niet alle informatie uit de overeenkomst kan openbaar worden, bijvoorbeeld omdat deze persoons- of concurrentiegevoelig zijn. Daarom vindt u onderaan deze pagina een versie van de overeenkomst waarin de gevoelige informatie is weggelakt.

Participatie

Tussen oktober 2017 en april 2018 zijn 7 bijeenkomsten georganiseerd om tot een voorkeursmodel op hoofdlijnen te komen. In oktober 2019 volgde nog een bewonersbijeenkomst. Het voorkeursmodel uit deze participatiebijeenkomsten heeft de basis gelegd voor het ruimtelijk kader in 2020. Over de uitwerking van het plan is in september 2022 een informatieavond geweest. Alle belanghebbenden hebben in mei-juni 2023 kunnen reageren op het ontwerp bestemmingsplan. 

Contact

Heeft u nog verdere vragen over de herontwikkeling Segaar Arsenaal? Dan kunt u bellen met Marlous Meijboom via telefoonnummer 14071.

Planning

 1. Afgerond: Mei 2023

  Het ontwerp bestemmingsplan wordt ter inzage gelegd.

 2. Afgerond: December 2023

  Het beeldkwaliteitsplan krijgt positief advies van de Welstandscommissie.

 3. Afgerond: Maart 2024

  De initiatiefnemer en gemeente sluiten een anterieure overeenkomst. 

 4. Nog te doen: Juli 2024

  Het bestemmingsplan ligt ter besluitvorming in de gemeenteraad (verwacht).

 5. Nog te doen: januari 2025

  Doorlopend vergunningprocedures voor de bouw (verwacht).

 6. Nog te doen: maart 2026

  Start bouw (verwacht)