Laatst gewijzigd op: 12-12-2022 

Wethouder Van der Elst heeft op 2 november 2022 met een graafmachine het startsein gegeven voor de realisatie van Het Fortuyn van Voorschoten. Ontwikkelaar Synchroon zal op de voormalige locatie van de Intratuin 33 sociale woningen en 96 grondgebonden koopwoningen laten bouwen, door Niersman. Naar verwachting is de bouw medio 2024 gereed.

Wethouder Van der Elst
Wethouder Van der Elst geeft met een graafmachine het startsein voor de realisatie van Het Fortuyn van Voorschoten.

Op 23 november 2021 heeft het college van B&W, onder voorwaarden, goedkeuring gegeven aan het Definitief Ontwerp Inrichtingsplan van het Fortuyn van Voorschoten. Zie hiervoor de raadsinformatiebrief bij de documenten (onderaan de pagina).

In december 2020 is het college van B&W akkoord gegaan met het Voorlopig Ontwerp ‘Het Fortuyn van Voorschoten’. Het plan is opgesteld door projectontwikkelaar Synchroon. Door akkoord te gaan met het Voorlopig Ontwerp, wordt de verdere (civiele) uitwerking van het plan tot stand gebracht. In december 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd, naar aanleiding van het raadsvoorstel ‘Herontwikkeling Intratuinlocatie Leidseweg 518’, met het vervolgproces voor de herontwikkeling van de Intratuin locatie. Hierna heeft de gemeente een overeenkomst gesloten met de ontwikkelaar van de locatie, Synchroon. Deze overeenkomst maakt de ontwikkeling mogelijk van 129 woningen, waarvan er 33 sociale huurwoningen zijn Deze worden volgens een duurzaam plan en een natuurinclusief ontwerp gebouwd. Tevens komt er een 50-km weg die door het plangebied gaat lopen. Deze weg zorgt ervoor dat er minder druk komt op het noordelijke deel van de Leidseweg Noord.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan is inmiddels vastgesteld en onherroepelijk. U kunt deze inzien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl

Participatie

Op donderdag 21 april 2022, was het tijd voor de digitale informatie avond, waarbij de aannemer Niersman zich zelf heeft voorgesteld. Er is uitgebreid ingegaan op de werkzaamheden die op korte termijn gaan plaatsvinden, waaronder sloop van het gebouw, bodem- en archeologie onderzoek. Naast de gehouden presentatie zijn ook de gestelde ‘vragen en antwoorden’ onderaan deze pagina (bij Documenten) te downloaden.

Op donderdag 28 oktober 2021 heeft er weer een informatieavond voor omwonenden plaatsgevonden. Tijdens deze avond is door de ontwikkelaar Synchroon het Definitief Ontwerp Inrichting Plan gepresenteerd (onderaan deze pagina kunt u het ontwerp downloaden).

Op dinsdag 17 november 2020 heeft een zeer goed bezochte digitale bewonersbijeenkomst plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst is het stedenbouwkundig plan en het ontwerp bestemmingsplan gepresenteerd.

In november 2019 heeft een informatieavond voor bewoners plaatsgevonden waar meer uitleg is gegeven over de procedure van de herontwikkeling.

Planning

  • Q2 – 2022: Start sloop bestaande bouwwerken
  • Q3 – 2022: Start bouwrijp maken terrein
  • Q4 - 2022: Start bouw ‘Het Fortuyn van Voorschoten’

Woningen

Meer informatie over de woningen is te vinden op de website www.het-fortuyn.nl of door een mail te sturen naar info@synchroon.nl.

Uitvoering

Voor vragen of opmerkingen over de uitvoering kunt u een mail sturen naar info@niersman.com.

Tevens zijn bij documenten (zie onderaan de pagina) alle nieuwsbrieven die vanuit Niersman aan de omwonenden zijn verzonden te lezen en te downloaden.

Verder verwijs ik u graag nog naar de link: www.verbeterdebouw.nl.
Niersman heeft dit project aangemeld bij bewuste bouwers; mocht u tips hebben hoe zij dit project kunnen verbeteren dan kunt u via deze link een melding doen aan hun projectteam.

Meer informatie

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met projectleider Magda Leering via telefoonnummer 14 071 of via mleering@voorschoten.nl.