Wat is het?

Vanaf januari 2024 creëert gemeente Voorschoten een plek in het centrum om bekende, beroemde en markante overleden Voorschotenaren te eren en te herdenken. Inwoners kunnen dorpsgenoten voordragen voor deze herdenkingsplek. Op bankjes in de Schoolstraat plaatst de gemeente plaquettes waarop de naam en eventueel een foto van de markante Voorschotenaar komt te staan. Naast de naam wordt een QR-code geplaatst die linkt naar de gemeentelijke site. Daarop vindt u een uitgebreidere levensbeschrijving. Hier is te lezen wat deze persoon voor Voorschoten heeft betekend. Zo geven we deze mensen (indien nabestaanden hiermee instemmen) een blijvende plek in onze samenleving.

Hoe werkt het?

Wilt u een markante Voorschotenaar eren met een herdenkingsplaquette op een bankje? Dan kunt u een verzoek doen aan het college van burgemeester en wethouders.

Vul het formulier onderaan deze pagina in. Leg in uw aanvraag duidelijk uit:

  1. Om wie gaat het?
  2. Hoe was deze persoon van belang voor de gemeente Voorschoten? 

Let op! De te vernoemen persoon dient van onbesproken gedrag te zijn. De onderzoekscommissie gaat altijd na of de nabestaanden geen bezwaar hebben tegen de vernoeming. Daarna neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit op het verzoek.

Heeft deze informatie u geholpen?