Op deze pagina vindt u het Grondstoffenplan 2021-2025 en artikelen over afval. We vertellen wat er met uw glas gebeurt, hoe textiel moet worden ingeleverd of hoe uw plastic fles een trui wordt. Ook zijn er interviews met betrokkenen, zoals onze eigen afvalophaaldienst. 

Artikelen