De heer Erik van Wattingen is gemeentesecretaris van de gemeente Voorschoten. De gemeentesecretaris is, als eerste adviseur van het college, aanwezig bij de vergaderingen van burgemeester en wethouders. Hij zorgt voor een succesvolle uitvoering van het beleid en stimuleert vernieuwingen. De secretaris vertaalt politieke ambities in uitvoerbare plannen. Hij is de schakel tussen wat het bestuur wil en de ambtelijke organisatie kan.

Regionale overleggen

  • Secretarissenkring Holland Rijnland
  • Secretarissenkring Leidse Regio

Nevenactiviteiten / werkzaamheden

  • Voorzitter Bestuur SPURD (onbezoldigd)
  • Lid Comissie van Toezicht swv Unita
  • Eigenaar Thernaja BV