De gemeente Voorschoten verlengt op verzoek van het COA de termijn van de noodopvanglocatie in hotel Van der Valk De Gouden Leeuw tot 1 december 2023.

Het COA geeft aan dat de druk op de opvang van vluchtelingen nog steeds ongekend hoog, en het vinden van voldoende opvangcapaciteit erg complex is. Het sluiten van tijdelijke opvanglocaties en een verhoogde instroom en vertraagde uitstroom van vluchtelingen stelt het COA voor grote uitdagingen. Het COA heeft aangegeven dat de noodopvanglocatie in hotel Van der Valk in Voorschoten een belangrijke schakel is in het opvangproces. Om deze redenen heeft het COA het college verzocht om de noodopvanglocatie in Voorschoten onder dezelfde condities te verlengen. De gemeente heeft na een positieve bewonersbijeenkomst met omwonenden besloten om de termijn van de noodopvanglocatie te verlengen tot 1 december 2023. De doelgroep voor de uitbreiding betreft dezelfde doelgroep die reeds in het hotel verblijft. Dit zijn statushouders die in afwachting zijn van een permanente woning bij een andere gemeente, en/of nareizigers die komen voor gezinshereniging. Het gaat hier om een groep mensen met toekomstperspectief in Nederland.

Groot tekort aan opvangplekken

Er is op dit moment landelijk een groot tekort aan opvangplekken bij de asielzoekerscentra (azc’s). Veel plekken in de asielzoekerscentra van het COA worden nu nog ‘bezet’ gehouden door statushouders die wachten op een permanente woning. Door het organiseren van tijdelijke noodopvang draagt de gemeente Voorschoten bij aan het ontlasten van de azc’s en het versnellen van het integreren van de statushouders in de Nederlandse samenleving.

Meer informatie

Voor meer informatie over de tijdelijke noodopvang, kunnen inwoners terecht op de gemeentelijke website. Hier staan de meest gestelde vragen en antwoorden. Overige vragen kunnen gesteld worden aan het Klant Contact Centrum van de gemeente (KCC) via het e-mailadres statushouders@voorschoten.nl of het telefoonnummer 14071.

Meldingen en klachten die direct met de opvanglocatie te maken hebben, kunt u melden bij de locatieleider van het COA. Dat kan via het telefoonnummer 06-52475188.