Computers om de nieuwste titels in op te zoeken. Koffieautomaten voor cappuccino bij een tijdschrift of krant. En natuurlijk alle lampen, zodat de zalen en leeshoeken goed verlicht blijven. Dankzij 26 nieuwe zonnepanelen wordt de bibliotheek in Voorschoten vanaf nu grotendeels duurzaam van elektriciteit voorzien.  

Wethouder Paul de Bruijn nam samen met Esther Habers, directeur bibliotheek Voorschoten, de zonnepanelen in gebruik. Dankzij de plaatsing van de zonnepanelen is in een keer voorzien in een groot deel van de elektriciteitsbehoefte voor de komende jaren. De afgelopen weken zijn de lampen ook al voorzien van ledverlichting, en is een begin gemaakt met het isoleren van de cv-installatie. Gemeente Voorschoten zet op deze manier een volgende stap in de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. 

Wethouder De Bruijn, portefeuillehouder Vastgoed: “Erg fijn dat we naast ledverlichting en isolatie nu ook 26 zonnepanelen hebben kunnen plaatsen. Dit gaat naast een duurzame opwek direct een besparing opleveren bij onze bibliotheek. Op deze manier kan de bibliotheek weer een aantal jaren vooruit.” 

Samenwerking 

Het plaatsen van de zonnepanelen werd in nauwe samenwerking met het bestuur van de bibliotheek besproken en uitgevoerd. Directeur Esther Habers: Ook in de bibliotheek hechten we aan verduurzaming. Niet alleen voor het milieu, maar ook om waar mogelijk onze lasten te verminderen. Dankzij de zonnepanelen hoeft de bibliotheek minder geld uit te geven aan energie, en is er meer geld voor de bibliotheek en haar collectie. Wij zijn dan ook ontzettend blij dat de zonnepanelen nu geplaatst zijn dankzij gemeente Voorschoten.”

Wethouder Paul de Bruin, Harm van Os van installatiebedrijf Freek van Os en Esther Habers, directeur bibliotheek Voorschoten.

Verduurzamen gemeentelijk vastgoed

De bibliotheek is niet het eerste pand binnen de gemeente dat verduurzaamd wordt. Eerder al zijn bij buurthuizen de Boschbloem en Alettahof zonnepanelen, HR++glas en waterpompen geplaatst en ledverlichting aangelegd. De opgedane kennis en ervaring bij de buurthuizen is toegepast bij de werkzaamheden op het dak van de bibliotheek. Al deze werkzaamheden sluiten goed aan bij de plannen van de raad en het college om de landelijke klimaatregelen nauwgezet te volgen.

Meer informatie

Meer algemene informatie over verduurzaming is te vinden op de gemeentelijke website: www.voorschoten.nl/duurzaam. Het Duurzaam Bouwloket www.duurzaambouwloket.nl is het landelijke platform waar men terechtkan met vragen over duurzaam en klimaatbestendig bouwen. Op www.voorschotenvoorduurzaamheid.nl kunnen inwoners van Voorschoten zelf hun duurzame ideeën of initiatieven plaatsen.