De democratie speelt zich niet alleen af op het gemeentehuis. Ook inwoners praten, beslissen en werken mee, zodat Voorschoten een prettig dorp is om te wonen, werken, ondernemen en studeren. Omdat de gemeente Voorschoten de samenwerking verder wil versterken, vraagt zij haar inwoners om deel te nemen aan de Quick Scan Lokale Democratie.

De Quick Scan Lokale Democratie is een online vragenlijst van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het instrument helpt te achterhalen waaraan inwoners behoefte hebben, of het nu gaat om participatie en communicatie of de omgang met maatschappelijke initiatieven.

“Deze vragenlijst van de VNG geeft inzicht in hoe we onze inwoners nog beter kunnen betrekken bij wat de gemeente doet”, zegt burgemeester Nadine Stemerdink. “Meer dan zestig gemeenten gingen ons al voor. Ook in Voorschoten hechten wij er waarde aan om te weten wat er leeft. Daarom vragen we onze inwoners om de vragenlijst in te vullen. Wij kijken uit naar een mooi aantal waardevolle reacties.”

Concrete verbeterpunten

De gemeente Voorschoten heeft de ambitie om haar bestuurskracht te versterken. Samenwerking met inwoners is daarvan een belangrijk onderdeel. De Quick Scan Lokale Democratie helpt de ambitie te realiseren. Op basis van de antwoorden die inwoners geven gaat de gemeente concrete verbeterpunten opstellen en uitvoeren.

Mag de gemeente rekenen op uw deelname aan de Quick Scan? Tot en met 22 september kunt u de vragenlijst invullen. Ga naar de vragenlijst.