De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen zich in Voorschoten prettig voelt en gebruik kan maken van de openbare ruimte. En natuurlijk zijn honden ook onderdeel van de Voorschotense gemeenschap. Zij zorgen voor plezier, gezelschap en levendigheid in de buurt. Honden kunnen alleen ook voor overlast zorgen. Hondenpoep in de openbare ruimte is een grote ergernis en loslopende honden kunnen voor sommige mensen eng zijn. 

Daarom gaat de gemeente hondenbezitters de komende tijd informeren over- en controleren op opruimmiddelen, de aanlijnplicht buiten de losloopgebieden en het op zak hebben van een geldig identiteitsbewijs. 

Als een toezichthouder of BOA een hondenbezitter aanspreekt in verband met een overtreding moet diegene een identiteitsbewijs kunnen tonen. Wij merken dat veel hondenbezitters hun ID thuis laten omdat ze even kort de hond uitlaten. Dan kost het veel tijd om de identiteit van die persoon vast te stellen. Met deze campagne wil de gemeente bij hondenbezitters meer bewustzijn creëren zodat we de overlast verminderen en de leefbaarheid verhogen.