Enquête Leidseweg

Laatst gewijzigd op donderdag 4 mei 2023

De gemeente Voorschoten heeft op diverse plaatsen de blauwe parkeerzones bekeken. Hieruit is gebleken dat de blauwe zone aan de Leidseweg (gedeelte vanaf de rotonde tot aan de snackbar) wellicht overbodig is geworden.

Met de bouw van AH en de daaronder gelegen parkeergarage zijn er immers voldoende parkeerplaatsen met een blauwe zone in de buurt gerealiseerd. Dit is de uitkomst van een parkeertelling in geheel Voorschoten. Wij kunnen daarom wellicht de blauwe zone opheffen, de parkeerplaatsen blijven dan wel behouden.

Wij hebben op 6 april 2023 een korte enquête gestuurd naar een 50-tal huishoudens in dit gebied. De vraag die wij stelden was:

Ik zou de blauwe zone op de Leidseweg (zoals aangegeven op bijgaand kaartje):
(uw keuze graag aankruisen)

0 Verwijderen
0 Inkorten (graag toelichten)
0 Laten zoals het nu is

Uitslag enquête 

De uitslag van de enquête is inmiddels bekend.
Wij hebben 50 bewoners/bedrijven benaderd; hiervan hebben 20 adressen gereageerd.

Verwijderen: 70%
Inkorten: 0%
Laten zoals het nu is: 30%

Op basis van uw stemming hebben wij besloten dat wij de blauwe zone (zoals getoond op het kaartje) op gaan heffen. Hiervoor zullen wij binnenkort een verkeersbesluit publiceren.

Meer weten?

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u ons bereiken via verkeer@voorschoten.nl.