Sinds een jaar of twintig is de eikenprocessierups ’s zomers op grote schaal in Nederland te vinden. Er is bijna geen eikenboom die in mei tot en met augustus door de harige rups met rust wordt gelaten. De haartjes van de rups geven last en irritatie op huid, ogen en luchtwegen. De gemeente bestrijdt de eikenprocessierups in de openbare ruimte.

Hoe bestrijden we de rups?

De gemeente Voorschoten zet per 2022 in op een proactieve bestrijding van de eikenprocessierups. Hierbij worden de volgende stappen gevolgd:

1. Risico-inventarisatie en registreren
Vooraf worden alle eiken die eigendom zijn van Gemeente Voorschoten gecontroleerd op nesten van de eikenprocessierups. Deze bomen worden geregistreerd en als er nesten in worden aangetroffen worden de bomen gemarkeerd.

2. Bestrijding  
De gemarkeerde bomen worden binnen een week bezocht door een specialistisch bedrijf die de nesten van de eikenprocessierups wegzuigt.

We kiezen voor een zo natuurlijk mogelijke aanpak van de eikenprocessierups. We bestrijden actief door het wegzuigen van de nesten. Branden of het gebruik van gif is ook een mogelijkheid, maar dat zijn opties die wij niet in zetten. Zo bestrijden we op een milieuvriendelijke manier zodat andere insecten geen hinder ondervinden.

Wat kunt u zelf doen?

Bent u eigenaar van een eik met de eikenprocessierups? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van de rups. Het is niet verplicht, maar we raden het wel aan. De rupsen weghalen is een lastige klus. U kunt hier het beste een specialist voor inhuren. 

Eikenprocessierups melden

De eikenprocessierups leeft alleen in eikenbomen. Het nest is te herkennen aan het witte spinsel. Ziet u een nest van de eikenprocessierups in een eikenboom? Meld dit dan via het telefoonnummer 14 071 of via het meldingssysteem(externe link)