Een duurzame school

Wilt u aan de slag met het verduurzamen van het schoolgebouw en/of schoolplein? Of wilt u in de les aandacht besteden aan energie en klimaat? Op deze pagina vindt u informatie, inspiratie en financiering.

Een duurzaam gebouw en schoolplein

Scholen dragen in belangrijke mate bij aan het realiseren van een duurzaam Voorschoten. De schoolbesturen kunnen op eigen initiatief maatregelen nemen om de CO2-emissies terug te dringen. De gemeente wil de schoolbesturen waar mogelijk ondersteunen voor het nemen van zoveel mogelijk maatregelen. 

Met kleine maatregelen is het mogelijk om direct energie te gaan besparen. Voor de grootschalige aanpak is het belangrijk om inzichtelijk te maken welke besparingen mogelijk zijn. De gemeente zet in op een spoedig vervolg samen met de scholen, zodat de besparingspotentie ook daadwerkelijk kan worden omgezet in behaald resultaat.

Er bestaan verschillende duurzame initiatieven waar scholen aan mee kunnen doen:

Scholen kunnen zonder grote investeringen zelf al veel doen aan energiebesparing. Kleine maatregelen om uw school direct te verduurzamen:

 • Afstellen van verwarming en ventilatie op de gebruikstijden van de school
 • Regelmatig (jaarlijks) onderhoud van ventilatiesystemen (vervangen vieze filters)
 • Vervangen van oude onzuinige apparatuur (koelkasten, computers, koffiezetters)
 • Gedragscoaching van het team en de leerlingen (computers uitzetten, beamers, digitale borden, verlichting, in de winter sluiten ramen en deuren, verwarming op stand 2-3)
 • Toepassen van energiezuinige verlichting
 • Inregelen verwarmingsinstallatie
 • Toepassen thermostaatkranen
 • Toepassen van monitoring

Educatieve pakketten

Er zijn diverse educatieve pakketten op het gebied van energiebesparing en duurzaamheid. Via GroenGelinkt zijn veel aanbieders te vinden van lespakketten voor energie, klimaat en duurzaamheid.

Financieringsmogelijkheden

Scholen kunnen gebruik maken diverse bestaande subsidies:

 • ISDE subsidie voor toepassing van duurzame warmte opwekking, zoals warmtepompen, zonneboilers, isolatie;
 • SDE++ subsidie voor zonnepanelen op een grootverbruikersaansluiting;
 • De provincie Zuid-Holland kent de regeling Zonnig Zuid-Holland. Dit is een subsidie voor het plaatsen van zonnepanelen op grote daken met te weinig draagkracht voor gewone panelen.