Duurzame sportaccommodaties

Alle huizen en gebouwen moeten stap voor stap verduurzamen om de klimaatdoelstellingen in Voorschoten te halen. Voor sportaccommodaties is dat ook belangrijk. Daarnaast is verduurzaming van de gebouwen en installaties van de club goed voor de clubkas. Energiebesparende maatregelen, zoals het plaatsen van zonnepanelen of het isoleren van het clubhuis, zorgen voor een lagere energierekening. Op deze pagina vindt u informatie over advies en ondersteuning en een overzicht van subsidies en leningen.

Advies en ondersteuning

Bij het verduurzamen van de sportaccommodatie kunt uw vereniging begeleiding krijgen van NOC*NSF. De organisatie ontwikkelde een traject dat verenigingen ondersteunt en ontzorgt. Dat is gratis. Ga voor meer informatie naar de website van NOC*NSF.

Sport NL Groen heeft een tool ontwikkeld waarmee sportclubs inzicht kunnen krijgen in concrete mogelijkheden om hun sportaccommodaties te verduurzamen. Vul de adresgegevens van uw club in en krijg bijvoorbeeld advies over energiebesparende maatregelen, subsidiemogelijkheden en financiering.

Duurzame Sportsector is een onafhankelijk kennisplatform voor sportverenigingen, ondernemende sportaanbieders en gemeenten.

Subsidies en regelingen

Sportverenigingen kunnen gebruikmaken van verschillende subsidies en regelingen: