Duurzaamheidsfonds Voorschoten

De gemeente Voorschoten heeft sinds oktober 2021 een Duurzaamheidsfonds. Voorschotenaren met een goed idee om Voorschoten duurzamer te maken kunnen uit dat fonds subsidie aanvragen. Er zijn wel voorwaarden waar u aan moet voldoen om zo’n bijdrage te krijgen.

Iedere inwoner, stichting, school of bedrijf kan een aanvraag doen. Waar kunt u zoal geld voor krijgen? Bijvoorbeeld voor het zorgen voor energiebesparing, duurzame opwekking van energie voor minimaal 50 huishoudens, het opslaan van energie, een duurzaam afgiftesysteem, duurzaam bouwen. Maar ook voor iets dat te maken heeft met circulaire economie, afval, natuuracties of de kosten van de uitvoering of van de communicatie van een duurzame actie. U mag er geen personeelskosten van betalen. U mag de subsidie ook niet gebruiken om geld mee te verdienen. Het bedrag dat u kunt aanvragen is tussen de € 500 en maximaal € 7500. 

Jongeren: doe een aanvraag! 

Heb jij een goed idee om Voorschoten duurzamer te maken?  Kun je wel wat hulp gebruiken in de vorm van geld van de gemeente om het uit te voeren? Hierna schrijven we de hele tekst in de u-vorm. Omdat we dat zo gewend zijn op de website in Voorschoten en we dan iedereen netjes aanspreken.  Maar we zouden het superleuk vinden als ook jij, als jongere, deze subsidie aan zou vragen.

Duurzaamheidsfonds

Wilt u een aanvraag doen voor subsidie van het Duurzaamheidsfonds?

Stap 1: Beantwoord onderstaande vragen: snel zien of er een kans is om subsidie te krijgen voor uw eigen project

 1. Helpt dit project bij de verduurzaming van Voorschoten?           
 2. Vraagt u de bijdrage 1 keer aan?
 3. Is het een aanvraag voor een  project van uzelf of een groep waarbij u hoort?
 4. Bent u een inwoner van of gevestigd in Voorschoten? Of is u project bestemd voor Voorschoten en haar inwoners?
 5. Is het bedrag dat ik aanvraag minimaal € 500 en maximaal € 7500?

Heeft u alle vragen met ‘ja’ beantwoord?

Dan is er een kans dat u subsidie kunt krijgen uit het Duurzaamheidsfonds. Dat is alleen niet zeker. Er zijn officiële regels voor gemaakt in een zogeheten verordening. De verordening kunt u onderaan deze pagina downloaden. U kunt een aanvraag doen.

Stap 2: Zo doet u uw aanvraag voor het Duurzaamheidsfonds

Omschrijf uw project via de volgende punten zo duidelijk mogelijk in maximaal 2 A4 getypt.

 1. Wat is het doel van uw actie en voor wie is deze actie bedoeld?
 2. Welk resultaat wilt u met uw actie bereiken? Welk effect heeft dat de verduurzaming van Voorschoten? Wie, welke doelgroep, bereikt u bijvoorbeeld en op welke manier? Hoeveel mensen bereikt u?
 3. Is er voor deze actie een vergunning nodig?
 4. Hoe en met wie gaat u het project uitvoeren? Wie zitten er in het team en wie heeft welke taak en verantwoordelijkheid?
 5. Wat is de planning van uw project? Wanneer is het project klaar?
 6. Waar gaat u de subsidie voor gebruiken?
 7. Hoe ziet uw begroting eruit? (Kosten en eventuele inkomsten)
 8. Hoe maakt u uw actie zichtbaar voor alle inwoners? (communicatie/participatie)
 9. Wanneer kunt u een terugblik en financiële verantwoording sturen?
 10. Uw gegevens als aanvrager: uw naam, correspondentieadres, e-mailadres.
 11. Uw handtekening en de datum onder de aanvraag.

Stap 3: Uw aanvraag verzenden en daarna

 • Stuur uw aanvraag per mail naar: Duurzaam@voorschoten.nl. Binnen 5 werkdagen moet u bericht krijgen dat uw aanvraag is ontvangen.
 • Binnen acht weken moet u antwoord krijgen van de gemeente of u de subsidie krijgt of niet en waarom wel of niet.

Verordening Duurzaamheidsfonds Voorschoten