De gemeente hanteert voor het verduurzamen van monumenten de richtlijnen van de rijksdienst voor het cultureel erfgoed. Voor zonnepanelen en collectoren kunt u onderaan de pagina de richtlijnen terugvinden. Voor overige verwijzen wij u naar de website van de RCE. Heeft u vragen neem dan contact op met de beleidsadviseur cultureel erfgoed via het algemene telefoonnummer of via erfgoed@voorschoten.nl

Monumenten en andere karakteristieke historische panden zijn naar hun aard duurzaam. Ze zijn vaak eeuwenoud en vervuilen het milieu niet (meer) door hun zeer zuinige materiaalgebruik. Ook de instandhouding van monumenten is duurzaam: behoud van historische materialen, technieken en details gaat altijd voor vernieuwen. Waar mogelijk wordt gewerkt met lokale, energiezuinige en milieuvriendelijke producten.

Toch zijn er mogelijkheden om historische gebouwen nog meer te verduurzamen. Ter oriëntatie op de mogelijkheden stelt de gemeente de Groene Menukaart Voorschoten beschikbaar.

Groene Menukaart Voorschoten

Er zijn veel mogelijkheden om een historisch pand verder te verduurzamen. Er kan wellicht meer dan u denkt. De gemeente is een samenwerking aangegaan met Stichting De Groene Grachten. Dit was destijds een initiatief van Wubbo Ockels voor de verduurzaming van de historische grachtengordel van Amsterdam. De speciaal ontwikkelde Groene Menukaart is nu ook beschikbaar en op maat gemaakt voor Voorschoten.

De Groene Menukaart Voorschoten(externe link) laat u aan de hand van verschillende thema’s zien welke opties, tips en trucs er zijn voor verduurzaming van historische panden. Maatwerk blijft altijd het sleutelwoord, zeker bij beschermde monumenten. Stel aan de hand van de Groene Menukaart een wensenlijst samen. Maak daarna een afspraak met de gemeente voor meer informatie over de mogelijkheden, vergunningen, financiële ondersteuning enzovoorts.

De Groene Menukaart Voorschoten maakt deel uit van het erfgoedbeleid, maar sluit aan op het gemeentelijke Milieubeleidsplan 2012-1016. De gemeente wil haar eigen CO2-emissies beperken en de samenleving stimuleren om bij te dragen aan energiebesparing en opwekking van duurzame energie. Naast de Groene Menukaart voor historische panden kunnen eigenaren van andere woonhuizen gebruik maken van het energieloket(externe link).

Verder lezen

RCE richtlijnen zonne-energie 25 aug 2020