De Duivenvoordecorridor is het relatief smalle groene gebied dat ligt tussen Leidschendam en Voorschoten. In het westen begrensd door de spoorlijn en naar het oosten door de Vliet. De Duivenvoordecorridor vormt een natuurlijke verbinding tussen het duinlandschap aan de kust en het landinwaarts gelegen Groene Hart. Het is een unieke locatie door de cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten en een centrale ligging in de Metropoolregio. De bestaande verspreid liggende glastuinbouw verdwijnt en maakt plaats voor een meer open en groener landschap met voet- en wandelpaden. Om het project financieel mogelijk te maken zijn kostendragers nodig en wordt op beperkte schaal woningbouw ontwikkeld, passend bij het karakter van het gebied.

Kijk ook op www.duivenvoordecorridor.nl(externe link).

Lees meer: