Wat is het?

Als u uw duiven wilt loslaten, moet u er rekening mee houden dat duiven niet altijd mogen uitvliegen. In het voorjaar zorgen wilde duiven namelijk vaak voor schade aan de akkers van boeren. Daarom kan de gemeente een periode vaststellen waarin u uw duiven binnen moet houden, zodat jagers het aantal wilde duiven kunnen uitdunnen. Die periode kan een week duren, maar bijvoorbeeld ook een dag per week. De gemeente overlegt vooraf met postduifverenigingen hierover.

Als u uw duiven in dezelfde periode wilt laten uitvliegen, hebt u een ontheffing nodig van de gemeente.

Hoe werkt het?

Wilt u duiven laten uitvliegen? Houdt er rekening mee dat u de duiven niet op elk gewenst moment kunt loslaten. De provincie Zuid-Holland stelt de tijden vast wanneer het verboden is duiven uit te laten vliegen.

Voor de inhoud van het verbod wordt verwezen naar de provinciale Verordening ophokplicht postduiven: www.zuid-holland.nl

Wat moet ik doen?

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

  • de datum waarop u uw duiven wilt laten uitvliegen
  • op welke tijden u uw duiven wilt laten uitvliegen
  • het aantal duiven dat u wilt laten uitvliegen

Direct online regelen

DigiD De gemeente Voorschoten werkt met DigiD. Wilt u meer weten of een DigiD aanvragen? Kijk dan op www.digid.nl

eHerkenningDe gemeente Voorschoten werkt met eHerkenning. Wilt u meer weten of een eHerkenning aanvragen? Kijk dan op www.eherkenning.nl.

PU-1142-1 Duiven laten uitvliegen met DigiD
PU-1142-2 Duiven laten uitvliegen met eHerkennig