De gemeente Voorschoten houdt op 12 juli gesprekken met omwonenden van de Jan Wagtendonkstraat. Momenteel wordt onderzocht of de locatie aan de Jan Wagtendonkstraat een geschikte plek is voor sociale woningbouw. Buurtbewoners kunnen zich aanmelden voor een openbaar, digitaal groepsgesprek (via Teams). Zij ontvangen hiervoor een uitnodigingsbrief. Op Jan Wagtendonkstraat | Voorschoten vindt u meer informatie.