De gemeente Voorschoten maakt een nieuw beleidsplan voor spelen en bewegen in de openbare ruimte, dus buiten. Om aan te sluiten op de wensen van onze inwoners, betrekken we jullie op verschillende manieren bij het proces. De online vragenlijst was één van de manieren om erachter te komen hoe jij nu speelt of beweegt, wat je vindt van de plekken waar je dat doet en wat er in de toekomst beter kan. De vragenlijst was in te vullen tot en met 28 november 2022. Meer dan 700 inwoners hebben inmiddels hun wensen doorgegeven. De belangrijkste uitkomsten uit de vragenlijst lees je hieronder:

  • De vragenlijst is door 1227 mensen ingevuld, het vaakst door volwassenen. De grootste groep kinderen is die van 5 t/m 9 jaar (16%).
  • Bijna 60% van de kinderen t/m 9 jaar speelt dagelijks buiten. Voor de oudere kinderen is dat nog maar 36% en voor jongeren 16%. Volwassenen bewegen weer vaker buiten: 31% dagelijks en 43% wekelijks.
  • De formele speelplekken met toestellen zijn het populairst bij de kinderen. Bij oudere kinderen en jongeren worden sportplekken en -verenigingen belangrijker om te bewegen. Voor volwassenen zijn de recreatiezones en natuurgebieden in en rondom Voorschoten het meest populair.
  • Voor mensen met een beperking zijn mogelijkheden om te zitten en beplanting het belangrijkste om rekening mee te houden. Opvallend is dat zij niet altijd aangepaste speeltoestellen nodig hebben. Wel vindt meer dan de helft (35 van 63 reacties) dat elke wijk ten minste één plek moet hebben met speciale toestellen voor mensen met een beperking.
  • Uit de vragenlijst blijkt weinig behoefte aan een ontmoetingsplek onder jongeren en volwassenen (37 reacties).

We nemen de reacties mee in de uitwerking van het beleidsplan en het bijbehorende uitvoeringsplan. De uitgebreide uitkomsten van de vragenlijst kun je nalezen in het document onderaan de pagina. 

Als je vragen hebt over het beleidsplan of over het invullen van de vragenlijst, kun je een e-mail sturen naar Groen@voorschoten.nl.