De gemeente Voorschoten is verantwoordelijk voor de openbare ruimte. De gemeente wil deze ruimte schoon, heel en veilig te houden. Daarom heeft de gemeente beheerplannen opgesteld. In de plannen is beschreven welke maatregelen de gemeente neemt voor onderhoud, reparatie en vervanging. Zo is er een goede basis voor de verschillende werkzaamheden in de openbare ruimte. De gemeente stelt de beheerplannen elke 4 jaar opnieuw op. Hieronder kunt u de 8 plannen voor de periode 2016 tot en met 2020 downloaden.